– Som ett riktigt lågkonjunkturmärke kan jag säga att vi under ett och ett halvt år har gjort väldigt många rekryteringar av just CFO:er, och även en del styrelserekryteringar, men nästan inget annat. Företagen har sett att man behöver stärka upp på finanssidan.

Det säger Sara Sterner, partner och rekryteringschef för Agentum, ett företag som arbetar med executive-rekryteringar via rekommendationer. Hon märker nu av en fortsatt hög efterfrågan på CFO:er bland sina uppdragsgivare.

– Specialkraven som att företagen vill att personen de rekryterar ska ha stor erfarenhet inom M&A, eller ha genomfört en börsintroduktion är sig lika.

– En generell trend för alla chefer i det här landet är att du måste kunna jobba högt och lågt, både strategiskt och operativt, säger Sara Sterner.

Sara Sterner, Agentum

Hon menar att CFO:n har kommit att spela en allt viktigare roll, som ”vd:s högra hand”, och som en person som är insatt i både verksamheten och rörelsens finanser. Arbetsmarknaden är därför god, men kraven har också förändrats i och med att yrkesrollen gjort det.

– Jag sitter ibland och intervjuar ekonomichefer och frågar ”men vad omsätter ni?” och får svaret: ”Jag vet inte, jag ansvarar för ett enda affärsområde”, och det fungerar inte att tänka så som CFO. Kan du inte lyfta blicken till verksamheten och intressera dig för vart bolaget ska, vad som är syftet, då blir man inte en bra CFO.

– Sen förstår vem som helst att det är bättre att ha en ekonomiavdelning som fattar vad verksamheten går ut på, säger hon.

Ändrade krav är också någonting som Ronny Persson, ägare till rekryteringsföretaget Axadana Executive Search märker av:

– En merit som efterfrågas mer och mer är att ha erfarenhet av affärssystem. Framförallt större företag vill att ekonomichefer ska ha bra kunskap om något av affärssystemen. Om företaget har ett ERP-system, som den nya medarbetaren inte har kompetens inom, så är det ändå mycket lättare att lära sig det nya, när man har tidigare erfarenhet av att arbeta med andra affärssystem som finns på marknaden

Enligt honom har efterfrågan på ekonomichefer och CFO:er stått sig stadigt under de senaste åren.


Ronny Persson, Axadana Executive Search

– Vi har haft mycket att göra under lågkonjunkturen också. Däremot kan jag känna att beslutet hos våra uppdragsgivare, företagen, om huruvida en tillsättning ska ske har tagit längre tid. Under högkonjunkturen kommer man snabbare till avslut efter att man träffat kandidaten.

– Nu tror jag att det börjar ske en positiv omställning, men det är en känsla och inte något statistiskt säkerställt, säger Ronny Persson.

Han menar också att framtiden ser ljus ut även i ett längre perspektiv, behovet av att ha en stark ekonomiavdelning kommer att fortsätta att vara stort.

Att 40-talisterna börjar närma sig pensionsåldern kan dock vara värt att tänka på från arbetsgivarnas synpunkt:

– Huruvida man klarar sig bra beror på om man sett om sitt hus. Det gäller att anställa en junior person i tid, som får möjlighet att gå bredvid, innan den seniora chefen slutar.

På fackförbundet Civilekonomerna tror Alexander Beck, utredningschef, att det ljusnar på arbetsmarknaden för förbundets medlemmar:

– Det är svårt att se vilka tjänster som söks, eftersom annonsmarknaden för tjänster har gått ner. Men förut fick vår medlemsjour flest samtal från personer som var på väg ut ur jobb, nu är det fler som ringer om frågor och som är på väg in i jobb. Så det har vänt.

Alexander Beck, Civilekonomerna

Han tror inte heller att pensionsavgångar kommer att påverka ekonomichefer i särskilt hög grad.

– Civilekonomerna är en ganska ung grupp, medelåldern hos medlemmarna är omkring 40 år. Nu väntar stora pensionsavgångar inom offentlig sektor, och där kan man komma att rekrytera civilekonomer. Möjligen kan det ske större avgångar bland nationalekonomer, och kanske även bland specialkompetenser, eftersom de är något äldre, säger han.