För att affärssystemet ska fungera på bästa sätt gäller det att hitta en lösning som är specialiserad för branschen där det skall användas. På så sätt slipper användaren att skapa egna anpassningar till systemet.

– De flesta system erbjuder idag ett relativt bra stöd för att anpassa inställningarna efter kundens verksamhet. Egna anpassningar eller utveckling är av ondo. Bland annat eftersom det innebär stora risker vid uppgraderingar, systemet blir känsligare, säger Jonas Andersson, vd och partner på HerbertNathan & Co, som ansvarat för studien ”Affärssystem i Sverige”.

– Det beror förstås på vilken typ av företag det gäller. Pratar man om medelstora och större organisationer så har de normalt sett en verksamhet som är både omfattande och komplex. Då blir det helt avgörande hur pass positionerat systemet är för deras bransch. Olika affärssystems basfunktioner som ekonomi, order och fakturering brukar ha hög funktionalitet, men sådana områden som prismodeller, artikelstrukturer och produktionsflöden ser väldigt olika ut i olika branscher - då behövs ett branschinriktat affärssystem för att förstärka företagets konkurrenskraft.

Redan nu kan man enligt rapporten se en trend där affärssystemen blir alltmer nischade, en utveckling som Jonas Andersson säger kommer att fortsätta även i framtiden. Men det finns också andra möjligheter:

– Som ett alternativ kan företagen välja att använda ett ganska generellt affärssystem för merparten av sin verksamhet, men ett väldigt nischat system för exempelvis produktion eller lagerstyrning och distribution, om det är där man har sina specifika behov.

I rapporten finns en genomgång av hur väl 23 av de större affärssystemen är anpassade efter olika branscher.Klicka på bilden för en större version.
Affärssystemens anpassning till respektive bransch
.Klicka på bilden för en större version: Så väl uppfyller affärssystemen olika processområden.


Fakta

Affärssystemen som ingick i studien valdes ut utifrån fem kriterier:
1. Systemets huvudsakliga målgrupp ska avse medelstora och stora företag (med minst 150 anställda).
2. Systemet skall vara tongivande i Sverige avseende marknadsandel, vidareutveckling och försäljning.
3. Systemet bedöms finnas kvar på marknaden ett flertal år framåt.
4. Systemet ska förutom att finnas på den svenska marknaden även vara gångbart internationellt eller ha potential för att få en internationell spridning.
5. Systemet ska inte vara nischat mot endast någon enstaka bransch.

”Under varje process som vi bedömt finns mellan 10-15 underkriterier. Leverantörerna har först fått uppge hur de själva bedömer bredd och djup inom de här kriterierna, därefter har vi gjort en egen kvalitetssäkring och komplettering av bedömningen.”, säger Jonas Andersson.