Hans Isacson sökte sig till resebolaget Ving för 35 år sedan, med förhoppningen om att få resa i jobbet. Idag är han finansdirektör, med många resor i bagaget.

– Det är ett medvetet val från min sida att jag undvikit tillverkande företag. Jag ville jobba inom tjänstesektorn, med människor. Det känns positivt och möjliggör många dynamiska och kreativa möten. Jag har även ett starkt reseintresse, säger han.

Resebranschen har, under Hans Isacsons yrkesliv genomgått stora förändringar, där kundernas resemönster utvecklats till att resa mer och längre bort. Köpmönstret har gått från butik, via telefon till att de i allt högre grad bokar sina semestrar på nätet. Så sent som vid millennieskiftets början hade företaget 55 olika butiker, idag är de tre.

– Nu börjar kunderna med att orientera sig på nätet och där hämta inspiration och skapa reslust, varefter man bokar – gärna med några kompletterande samtal till våra telefonbutiker före eller efter bokning – samt avslutar med att betala direkt online.

Såväl datoriseringen som internetutvecklingen har inneburit stora förändringar för både researrangörerna men även ekonomifunktionen:

– Vi har ju sett en oerhörd utveckling och ökning av automatiserade in- och utbetalningsprocesser. De uppgifter man förut satt och hanterade manuellt har nästan försvunnit, och det var ju i och för sig ganska tråkiga uppgifter att göra.

– Men å andra sidan gör det också att vi blir väldigt beroende av IT system och IT funktioner, så om det blir fel är det inte alltid lätt för oss att åtgärda problemet utan då får vi ringa helpdesk. Många gånger kan det vara både tids- och resurskrävande att lösa även små problem.

En annan sida av den automatiserade och digitala utveckling med allt mindre direkta fysiska möten med kunderna, innebär ett ökat behov av bra CRM-system – detta för att kunna identifiera och utveckla kundernas relation till företaget samt att använda det såväl operativt som kommunikativt.

– Reseintresset är fortsatt mycket starkt i Norden och fortsäter att öka, men konkurrenssituationen om resenären har blivit mycket hårdare i det svåråtkomliga bruset på webben. Då blir det ännu viktigare att kunna ha ett starkt varumärke och bygga en långsiktig relation till kunderna, säger Hans Isacson.


Hans Isacson valde resebranschen för mer än trettio år sen. Idag är han finansdirektör på Ving.

Utmärkande för resebranschen är också att den är extremt omvärldsberoende, där hela det köpta semesterpaketet levereras utomlands, vilket innebär att största delen av kostnaderna ligger utanför Sverige. Detta gör att exponeringen mot både politiska risker och valutarisker är mycket stor. Ving och Hans Isacson har exempelvis under de senaste åren fått hantera akuta problem som tsunamin i Thailand, ockupationen av Bangkoks flygplats, askmolnet från Eyafjällajöklen som höll den Europeiska flygtrafiken på marken i flera veckor och förhinder orsakade av väder, vind och konflikter.

– Klarar man en kris kommer man stärkt ur den. Ju större krisen är, desto mer kreativt och förutsättningslöst måste man tänka, då går det inte bara att luta sig tillbaka och göra som man alltid gjort. Oftast blir alla gamla sanningar ifrågasatta och prövade.

– Eftersom vi är så omvärldsberoende är vi ganska väl förberedda, riskhantering och business continuity är prioriterade. När något oförutsett händer vet alla vad de ska göra, eftersom vi har tränat för såna situationer. Dock vet vi erfarenhetsmässigt att alla kriser är unika - ingen kris är lik någon annan.

Hans Isacson beskriver en av sina uppgifter i samband med kriser som att snabbt identifiera och estimera påverkan på såväl intäkter, kostnader som kassaflöde. Alla kriser brukar medföra omedelbara intäktstapp, snabbt ökade extra kostnader, samt stora störningar av kassaflödet. En praktisk, men mycket viktig kundkonsekvens var exempelvis att för inställda flygresorna som orsakades av askmolnet, ”se till att det snabbt finns pengar att betala tillbaka till resenärerna”. En fundamental fråga som kan vålla stora kundstörningar om det inte sköts snabbt och bra.

– Vings hantering av askmolnsproblematiken – med alla dess olika aspekter, antingen långa extrainsatta hemresor i buss från resmålen eller inställda resor - gav oss faktiskt oerhört mycket positiv respons från både våra kunder, men även andra resenärer, säger han.

I slutet av september är det dags för Hans Isacson och hans kollegor att lämna in årsbokslut. Att bryta räkenskapsåret just då passar resebranschen bra, eftersom det blir ett optimalt avslut mellan de stora huvudsäsongerna sommar och vinter.

– När jag började kunde man ju sitta i flera veckor över årsbokslutet, men nu är processen faktiskt inte särskilt mycket mer komplicerad än ett månadsbokslut, endast något mer formaliserad. Det kan inte vara det eftersom tidsmarginalerna är så små.

Hans Isacson ser boksluten främst som ett verktyg att stämma av tidigare prognoser.

– Det är bättre att förekomma än förekommas, vår verksamhet går mycket ut på att prognostisera och visa på det som är påverkbart samt att försöka hitta åtgärder. Det är viktigt att tidigt och snabbt kunna indikera om vinsten blir 100, noll eller -100 så att vi kan styra och korrigera utifrån samma målbild. Om det sen visar sig att det blir 97 eller 105 är det inte det lika viktigt.

För att hänga med i sin ständigt föränderliga yrkesroll försöker Hans Isacson också att lägga mellan fem och tio procent av sin arbetstid på fortbildning, både i sin roll som ekonom och i sin chefsroll.

Hur är man en bra chef?

– Att ständigt vara vetgirig - att våga fråga och vara genuint intresserad. Att kunna växla mellan makro- och mikroperspektiv. En god ledare behöver inte kunna allt själv utan vågar släppa både ansvar och kontroll till andra, men det kan ta ett tag innan man vågar, det ingår i den egna mognadsprocessen. Alltid lika roligt och viktigt att se hur både medarbetare och verksamheten utvecklas och växer. Kulturen och det interna klimatet och toleransen för att göra ett fel måste finnas, men samtidigt är det lika viktigt att inte samma fel upprepas. Korta samtal med full mental närvaro kan vara nog så viktiga för att bygga och förstärka relationen med en person.

Fakta

Karriär: examen i företagsekonomi från Stockholms universitet 1974. Började som redovisningsekonom på Ving 1975 och har arbetat som bland annat ekonomiansvarig för Vings verksamhet i östra Medelhavsregionen, stationerad på Rhodos. Är finansdirektör sen 1999.
Fritid: ”På vintern åker jag skidor och långfärdsskridskor, på somrarna spelar jag golf. Sen reser jag gärna mycket och ofta samt läser mycket – vitt och brett – från klassiker till deckare ”.
---------------------------------------------------------------------------------------
Hans Isacson om viktigaste egenskapen för en bra CFO: Utöver att vara analytisk och sifferkunnig ser jag att det ställs mer krav på retorisk eller pedagogisk förmåga. Att förenkla och göra svåra komplexa sammanhang enkla och tydliga – inte göra tvärtom!