Webbaserade affärssystem har på några få år etablerat sig på marknaden och blivit ett direkt hot mot de traditionella leverantörerna av affärssystem. Hela branschen håller nu på att svänga om mot webbaserade tjänstelösningar. Fördelarna med webbaserade system är många, men det finns också hinder och utmaningar.

Den senaste trenden inom affärssystem är att erbjuda applikationen som en tjänst vilket går under benämningen SaaS (Software as a Service). Med den nya affärsmodellen SaaS kan kunden utan krav på teknisk kompetens och investering ansluta sig till ett konfigurerat och färdigt affärssystem via webben och betala en fastställd avgift per månad. Till skillnad mot traditionella affärssystem kan kunden dessutom anpassa sina kostnader genom att öka/minska utnyttjande av systemet i takt med att verksamhetens behov ändras.

Affärsmodellen som tillämpas av leverantörerna till SaaS-lösningar har funnits ett flertal år. Dock har marknaden tidigare inte varit mogen för att anamma modellen. Kunderna litade inte riktigt på säkerheten, prestandan och tillförlitligheten. Inställningen till detta har dock svängt under de senaste två åren och SaaS och webbaserade affärssystem ingår numera som alternativ i de flesta upphandlingar hos mindre företag och organisationer. För företag i storleken upp till ca 50 anställda kommer webbaserade SaaS-lösningar med all sannolikhet att bli standard inom några få år. Det finns ytterst få signaler som pekar för en annan utveckling av marknaden.

Även om modellen skapar enkelhet och flexibilitet för kunden finns det ett flertal aspekter som är viktiga att förstå och analysera innan man väljer en SaaS-lösning. Det finns flera typer av företag och målgrupper där ett webbaserat affärssystem idag inte är ett realistiskt alternativ. Några exempel på detta är:

  • De webbaserade affärssystem är i regel ganska unga på marknaden med en begränsad funktionalitet med mycket få eller inga möjligheter till kundanpassningar.
  • Kunden kan inte själv påverka när och hur en uppgradering skall genomföras. Detta sker löpande och när leverantören väljer att göra det – för samtliga kunder samtidigt.
  • Även om prestandan i våra nät ständigt blir bättre är det ett faktum att lokalt installerade system är snabbare än system som utnyttjas över internet. Prestandan kan bli en utmaning för kunden.

Sett i ett historiskt perspektiv så är ovanstående hinder av övergående karaktär. Inom några år kommer de webbaserade lösningarna att växa i funktionalitet och flexibilitet för att därigenom kunna konkurrera även med de större etablerade och traditionella leverantörerna. Utöver detta blir våra nät allt snabbare och vi börjar nå en nivå där prestanda inte längre är ett besvärande. Istället kan många av de webbaserade lösningarna användas även över trådlöst internet med en helt acceptabel prestanda.

En betydande fördel för de webbaserade lösningarna är att de från början av uppbyggda på en plattform och infrastruktur som är avsedd för internet och access via browser. De traditionella leverantörerna tvingas att skriva om delar av sin plattform och radikalt förbättra det grafiska gränssnittet för att kunna optimera sina lösningar enligt de förutsättningar som gäller för webben. Detta är en omfattande process som kräver stora investeringar.

Webbaserade affärssystem handlar inte bara om ekonomisystem. Fenomenet finns inom CRM, beslutstöd, HR, inköp och många andra områden. CRM är det område där affärsmodellen varit etablerad längst, med mer än 10-15 års historik. På detta sätt har CRM nått full mognad och idag handlas CRM-system i princip endast som webbaserade system. Samma utveckling kommer vi att få se inom övriga processområden.

Blickar vi ut över världen kan man konstatera att Sverige ligger väl till men ändå efter USA och England där SaaS och webbaserade system nått en ännu högre mognad. Sverige har dock en fördel relaterat till att vi har mycket god tillgång på billig och mobil kommunikation(jämfört med andra länder). Detta ger oss bra förutsättningar till att få en snabbare utveckling inom webbaserade system.

Det finns idag även exempel på leverantörer som förutom affärssystem erbjuder en komplett miljö med e-post, kalender och e-handel som ett integrerat tjänstepaket. På detta sätt kan kunden helt arbeta på distans helt utan behov av lokala applikationer. För Sveriges alla småföretagare blir detta framtidens modell. De webbaserade systemen har kommit för att stanna.

Om skribenten: Jonas Andersson är VD och analyschef på HerbertNathan & Co