Skatteverket har sammanställt en checklista i hur moms på handel med varor inom EU ska redovisas. Råden gäller handel med varor mellan företag som faller inom huvudregeln – att köpet ska beskattas i köparens land.

För de företagen kan följande frågor vara ett verktyg för att få kontroll på momsredovisningen:

  • 1. Har du lämnat periodisk sammanställning?
  • 2. Har du kontrollerat din kunds momsregistreringsnummer (VAT-nummer)?
  • 3. Har du redovisat varuinköp från annat EU-land?
  • 4. Har du meddelat ditt nya momsregistreringsnummer till din leverantör i ett annat EU-land?
  • 5. Har din leverantör i ett annat EU-land angett ditt momsregistreringsnummer felaktigt?
  • 6. Har du sålt tjänster till ett annat EU-land?
  • 7. Har du redovisat i rätt ruta?

Den periodiska sammanställningen för moms ska skickas in varje månad, såvida ett företag inte ansökt om att få lämna den kvartalsvis. Enligt Kerstin Alvesson, rättslig expert, på Skatteverket är det ännu för tidigt att utvärdera om dessa har gjorts på rätt sätt, eftersom de nya EU-direktiven började gälla först i år.

Vissa företag har dock varit förvirrade över att den moms de redovisar i deklarationen inte alltid stämmer överens med det belopp som redovisas i periodiska sammanställningen.

– Det finns en diskrepans, det är vi medvetna om och det är så det kommer att fortsätta att vara. Det som ska redovisas i skattedeklarationen finns inte alltid med i den periodiska sammanställningen, där ska bara de försäljningar till köpare som har VAT-nummer redovisas.

– Orsaken till skillnaden är att det finns näringsidkare inom EU som inte har ett VAT-nummer, de kanske har ansökt om det och inte fått det ännu eller så har de inte fått något VAT-nummer på grund av att det i vissa andra EU-länder finns en gräns för skattskyldighet, säger hon.

När det gäller den periodiska sammanställningen påpekar Kerstin Alvesson vikten av punkt två i checklistan: att kontrollera om kundens VAT-nummer stämmer.

– Kunden är skyldig att ange sitt VAT-nummer på fakturan. Om denne inte vill ange något sådant för man först fråga sig: Är de verkligen näringsidkare? Då måste man se till att få andra handlingar som bevisar att de är näringsidkare. På Skatteverkets hemsida kan du söka efter och kontrollera företags VAT-nummer.

– Har du inte kontrollerat numret och det visar sig att din kund inte är ett företag så kan säljaren bli skyldig att ta ut momsen. Men har du kontrollerat det så kan du vara i god tro och då slippa risken att bli påförd moms i efterhand.