Prisbasbeloppet för år 2011 är nu fastställt till 42 800 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för 2011 är fastställt till 43 700 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng för tilläggspension för dem som kommer att få pension enligt äldre regler. Detta meddelade regeringen den 28 september.

Samtidigt beslutade regeringen om att fastställa inkomstbasbeloppet för 2011 till 52 100 kronor och inkomstindex till 142,34.