– Man vill uppnå något med sitt IR-arbete, men man har inte tänkt igenom var man lägger resurserna. Många tror nog att de lägger mycket pengar på IR-arbetet, men i själva verket lägger de resurserna på årsredovisningen. Jag tror inte att det ger det resultat som man är ute efter, säger Mikael Zillén, grundare och partner på Box IR.

Slutsatserna kommer från företagets IR-enkät, där sammanlagt 60 bolag noterade på Nasdaq OMX, svarat. I enkäten framkom att den genomsnittliga budgeten för IR låg på 1,3 miljoner kronor, exklusive lönekostnad och att 46 procent av den budgeten gick till årsredovisningen.

Fördelning av budget i IR-arbete:

Källa: Box IR

Mikael Zillén menar att företagen missar chanser till att nå ut till potentiella investerare genom att vara alltför fokuserade på årsredovisningen.

– Vi har frågat vad de vill ha ut från sitt IR-arbete: De vill nå ut med siffrorna, bli mera kända

– Det känns som om man vill en sak, men spenderar pengar på en annan. Compliance är inte betjänt av snygg layout.

Han tar ett exempel på ett börsbolag som sparade pengar genom att inte trycka sin årsredovisning i flera exemplar, istället skrev de ut den och postade den till de personer som efterfrågade den på papper. Fem personer bad att få årsredovisningen utskriven.

– Nu finns nya kanaler, man kan lägga ut så mycket information på webben. Jag började jobba i finansbranschen på 80-talet, då fanns inte så många andra ställen än årsredovisningen få information. Ska man lyckas på marknaden idag krävs att vi börjar leva på 2000-talet.

– Om man kan dra ner kostnaden och ändå göra bra en bra produkt, kan man lägga pengarna på en extra kapitalmarknadsdag istället, det har man nog mer nytta av.