Konjunkturen har vänt och företagen värvar. Detta kan innebära både chanser att pröva ett nytt karriärspår och att höja sin lön.

– Generellt är det många tyngre tjänster som utlyses inom finans nu. Vad vi får mycket förfrågningar om är tyngre specialister och chefer gärna med kompetens inom årsbokslut, IFRS, koncernredovisning, koncernbokslut, och internationell erfarenhet, det efterfrågas. Vi ser också stor efterfrågan på ekonomer som arbetar med förändringsarbete på ekonomifunktionen i och med att de flesta organisationer har blivit otroligt slimmade. Då behöver man någon som inte bara analyserar vad som behöver göras utan också genomför arbetet.

– En trend som jag tycker mig märka är att rekryteringsaffären ser ut att bli mer specifik, man verkar rekrytera mer till de högre tjänsterna, och hyra in till de lite enklare tjänsterna. Det är något svårare att hyra in till de mer specifika tjänsterna, rekryterar man har man möjlighet till ett bredare urval.

Det säger Maria Brisheim, rekryteringschef på Proffice Finance. Hon ser även en viss inhyrningstrend inom chefspositionerna för ekonomi- och finansfunktionerna: där interimanställningar blivit vanligare.

– Oftast behöver man de här tjänsterna under längre tid. Något vi också ser väldigt tydligt just nu är att när det behövs en väldigt specifik kompetens, där börjar många med att hyra in en interimkonsult för att lösa det akuta och sen rekryterar man på längre sikt.

Enligt Maria Brisheim är efterfrågan på ekonomichefer, liksom andra erfarna ekonomer stor. Men vissa kunskaper har också blivit mer efterfrågade:

– Jag tror att en trenden går mot att ekonomer förväntas vara duktiga inom affärsmannaskap och it, att de ska kunna förstå och förutse kopplingar och sammanhang. Det kanske inte sker över en natt, men det kommer mer och mer.

När företag värvar en ekonomichef eller en CFO tenderar de att ha en synnerligen utförlig lista över sina krav något som Maria Brisheim tycker är förståeligt men också lite problematiskt:

– Där kommer vår roll som seniora rekryterare in, vi måste våga fråga och utmana kunden, för tanken är ju att hitta någon som kan tillräckligt för att utföra arbetet på ett bra sätt men personen måste också kunna växa in i företaget och vilja stanna ett antal år. Har man tio punkter och en person redan fyller upp alla, hur ska den personen lära och utvecklas? Det gäller verkligen att prioritera mellan vad som är ett krav, vad är som är önskvärt och vad personen faktiskt kan utvecklas inom.

Hon ser också att många företag börjat värdera sin controllerfunktion högre och i många fall nyanställa inom den.

– Arbetsmarknaden för ekonomer i Stockholm är god, och så även i resten av landet. Det har vi sett tidigare att i en högkonjunktur blir ekonomer snabbt en bristvara, och lönerna trissas upp ganska bra.

– Ekonomifunktionen har fått en större betydelse i bolaget idag, jämfört med tidigare. Förut såg man det mer som en administrativ kostnad, sen förstod man vad rätt ekonomichef eller CFO och övrig bemanning inom ekonomi, struktur och processer kan göra för en organisation.

Human Capital som rekryterar inom redovisning, ekonomi samt bank och försäkring ser även att efterfrågan har stärkts. Robert Kerje, är partner på företaget och tycker sig se en förändring av vilka typer av profiler som efterfrågas:

– CFO-rollen har förändrats under de senaste åren och blivit betydligt mer affärsdriven, detta gör att rollen blir mer kopplad till bolaget och vilket situation de befinner sig i just nu. Då vi nyss har haft en turbulent period är det naturligt att bolag behöver kompetens- och profilväxla.

– Bolagen har varit extremt kassaflödesorienterade under krisen de senaste åren. Nu när det för Sveriges del har lättat så blir det fokus på tillväxt och bolagen blickar framåt i allt större utsträckning. Till följd av detta är det ganska naturligt att vi ser att andra typer av profiler eftersöks.

– Vi ser även att mindre ickenoterade bolag har en större framtidstro där projekt som att få bolagen börsfhäiga återigen har kommit upp på agendan.

Vad ser du för trender inför 2011?
– Det beror på hur konjunkturen går, men skall vi anta att det blir ett stark 2011 så tror jag att det blir än mer affärsdrivna och visionära CFO:er som kommer att efterfrågas.