Siffrorna uppdateras kvartalvis. Saknar du någon uppgift? Mejla oss och berätta.

Referensränta

2008-01-01 4,0 %
2008-07-01 4,5%
2009-01-01 2,0%
2009-07-01 0,5%
2010-01-01 0,5%
2010-07-01 0,5%

Konsumentprisindex
Basår 1980 (=100) Basår 1949 (=100)
2009: Jan 297,88 1701
Okt 301,1 1719
Dec 301,69 1723
2010: Jan 299,79 1712
Feb 301,59 1722
Mar 302,32 1726
Apr 302,36 1726
Maj 302,92 1730
Jun 302,97 1730
Jul 302,04 1725
Aug 302,06 1725
Sep 304,60 1739
Okt 305,57 1745

Traktamenten - Schablonbelopp
Vid tjänsteresa I Sverige inkomståren 2009 och 2010
Hel dag 210 kr
Halv dag 105 kr
Efter tre månader 147 kr per dag
Nattscahblon 105 kr

Skatteskala fysiska personer
Inkomstår
2010:
Beskattningsbar förvärsinkomst, kr Skatt, kr
- 372 100 32% vid kommunal skatt 32%
372 200 - 532 700 52% vid kommunal skatt 32%
532 800 - 57% vid kommunal skatt 32%

Kostförmån -avser inkomsttaxering och arbetsgivaravgifter
Inkomstår Lunch /middag Frukost Helt fri kost (minst tre månader)
2010 76 kr/dag 38kr/dag 190 kr/dag

Bilförmån 2010
13 441 kr
+ 2,4% av nybilspriset
+ 9% av nybilspriset t.o.m. 318 000 kr
+ 20% av nybilspriset överstigande 318 000 kr

Skattefria gåvor från arbetsgivare 2010 (inkl. moms)
Julgåva 450 kr
Jubileumsgåva (företagets jubileum) 1 350 kr
Minensgåva 10 00 kr
Överskrids beloppen
blir allt skattepliktigt

Bilresor 2010 - Avdrag i tjänsten till/från arbetet
Egen bil 18,50 kr/mil
Förmånsbil (bensin) 9,50 kr/mil
Förmånsbil (diesel) 6,50 kr/mil

Allmän pensionsavgift
Max. underlaget 2010 (2011 års taxering) 412 377 kr, högsta avgift 28 900
7%

Basbelopp
Prisbasbelopp Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp
2009 42 800 43 600 50 900
2010 42 400 43 300 51 100
2011 42 800 43 700 52 100

Arbetsgivaravgifter/egenavgifter
Arbetsgivaravgifter 2010 Egenavgifter 2010
Ålderspensionsavgift 10,21% 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,70% 1,70%
Sjukförsäkringsavgift 5,95% 6,04%*
Föräldraförsäkringsavgift 2,20% 2,20%
Arbetsskadeavgift 0,68% 0,68%
Arbetsmarknadsavgift 4,65% 2,11%
Allmän löneavgift 6,03% 6,03%
Totalt 31,42% 28,97%
*6,78 % t.o.m. 30 juni 2010
Undantag
- För anställda födda 1937 eller tidigare betalar du ej socialavgifer eller särskild löneskatt
För anställda födda 1938 -1944 betalar du bara ålderpensionsavgiften För anställda som inte fyllt 26 år vid årets ingång betalar du bara ålderspensionsavgift och en fjärdedel av summan av övriga avgifter

Särskild löneskatt 2010
24,26%
Betalas på pensionskostn., vissa försäkringsersättn., överf. till vistandelandetssitfelse och passiv näringsverksamhet

Genomsnittlig statslåneränta
2007 4,13%
2008 3,88%
2009 3,10%

Statslåneränta
2010-04-30 2,80%
2010-06-30 2,55%
2010-08-30 2,28%