Besitter en CFO egenskaper som krävs för att bli en bra vd? Självklart ser det väldigt olika ut från person till person och uppdragets karaktär. Vid steget från en CFO- till en vd-roll bör man dock först fråga sig: har jag förmåga att leda och engagera personal? Har jag ett stort intresse och kunnande för affären? Har jag en god självkännedom? Om svaret är ja, kan du vara en kandidat.

Att vara vd är utmanande och spännande, men ingen dans på rosor. Det gäller att vara visionär och tuff, men samtidigt lyssnande och ödmjuk. Har man då nytta av att ha varit CFO när man blir vd? Svaret är definitivt ja. En CFO är många gånger vd:s högra hand och har ovärderliga kunskaper om hur ett företag ska styras i med- och motgång.

Jag pratade nyligen med Fredrik Sauter, tidigare vd för Skandiabanken, nu i färd med att starta Banque Invik i Sverige. Han har själv gjort resan från CFO till vd. Han förespråkar enkelhet och beskriver att delar av hans framgång beror på att våga välja det enkla. En CFO som tillträder en vd-tjänst bör reflektera över antalet KPI:er man använder för att styra sin verksamhet. Leder de till framgång och rätt beteenden? Enkelhet vinner.

Högt på listan över vd-kompetenser står affärsförståelse, förmåga att leda och motivera personal mot uppsatta mål. Givetvis också väsentliga för en CFO. Men hur det än är så är det enklare att vara tuff som CFO då man primärt inte behöver ta hänsyn till individer och dess drivkrafter. En CFO ska lägga fram bra faktabaserat underlag för beslut. En vd tar till sig fakta, analyserar den och väger personalens drivkrafter med det bästa för affären.

Något som förenar båda rollerna är sinnet för kommunikation. En CFO i ett större företag måste på ett enkelt sätt presentera de rätta siffrorna och förmedla tydliga budskap på många olika arenor som till börs, styrelse, analytiker och journalister. Dessutom måste han eller hon förstås vara duktig på att i samarbete med vd få med sig styrelsen och på ett enkelt sätt förklara de ekonomiska sammanhangen.

En bra styrelse är verkligen A och O för att lyckas, oavsett om du är CFO/ekonomichef eller vd. Inte minst viktigt att tänka på i familjeföretag där många gånger känslor och olika bindningar till företaget kan skymma sikten när affären ska utvecklas.

Är du CFO/ekonomichef och beredd att ta steget mot vd-stolen? Glöm inte heller att du får ett större juridiskt ansvar i din nya roll. Som vd är du ytterst ansvarig, i både med och motgång! Är du redo att gå från specialist till generalist?

Lite intresserad? Läs den här checklistan.

Några egenskaper som en vd bör ha:

 • Kunna driva affären framåt med enkla KPI:er
 • Vara ”lite” exhibitionistisk. Förmåga att ta plats och synas i olika sammanhang.
 • Ha förmåga att bygga relationer
 • Fokusera på väsentligheter, skapa en beslutsstruktur och inte grotta ner sig i allt
 • Entusiasmera och måla upp bilden av vart man vill nå
 • Kunna hitta rätt medarbetare som är både entreprenörer och förvaltare
 • Vara stabil också i motgång
 • Ha trygg personlighet, god självkännedom
 • Handlingskraft med förmåga att se risk och väsentlighet
 • Våga lita på andra, delegera och inte dra sig för att ta råd och hjälp
 • Handla snabbt, men ändå med klokhet när beslut ska fattas
 • Ta ansvar om något går fel
 • Förmåga att dra slutsatser utifrån komplexa sammanhang
 • Se möjligheter och kunna få andra med på uppdraget

Fortfarande intresserad?

För egen del så har jag haft stor hjälp av att ha varit ekonom. Min resa från revisor till vd har bland annat givit mig förmågan att se risk och väsentlighet och ett enkelt förhållningssätt till siffror och hur de kan presenteras för berörda intressenter för att nå uppsatta mål.

Som CFO har du en bra bas att stå på. Sedan tillkommer dina personliga egenskaper och erfarenheter som är avgörande för om du kommer trivas och prestera i en roll som vd.

Lycka till!

Om skribenten: Anna Lannerhjelm är vd för rekryteringsföretaget Dfind Finance AB, hon nås på: anna.lannerhjelm@dfindfinance.se