Konjunkturen har vänt uppåt och för ekonomer ser 2011 ut att bli de arbetssökandes år på arbetsmarknaden.

År 2009 låg medellönen för en CFO på 76 345 kronor i månaden. För en ekonomichef var genomsnittslönen 48 803 kronor i månaden, enligt fackförbundet Civilekonomernas lönestatistik. Samma uppgifter för år 2010 låg på 79072 kronor för CFO:er och 52 626 kronor för ekonomichefer. Klart är också att skillnaden är stor mellan de största och minsta företagen: För CFO:er i den övre kvartilen ligger månadslönen drygt 30 000 kronor i månaden över den undre kvartilen.

Löneläget 2010 för CFO:er i privat sektor

Källa: Civilekonomerna

Löneläget 2010 för ekonomichefer i privat sektor

Källa: Civilekonomerna

Andra som mätt lönenivåerna är organisationen Ledarna. Deras statistik gäller ekonomichefer inom olika branscher, siffrorna för 2010 är ännu inte offentliggjorda, men Krister Andersson, statistiker på Ledarna, menar att lönenivåerna troligtvis har höjts, men att variationen mellan branscher består.

Enligt ledarna såg medellönen för en ekonomichef inom olika sektorer ut som följer under år 2009:

  • Byggsektorn: 58 200 kronor
  • Industrisektorn: 49 100 kronor
  • Tjänstesektorn: 55 000 kronor
  • Offentlig sektor: 46 800 kronor

– Det som påverkar lönen är företagens lönsamhet, befattningens tyngd och efterfrågan. Byggsektorn är ju en sektor där man verkligen jagar folk, det är väldigt få sökande per tjänst och det kan driva upp lönerna, säger Krister Andersson.

– I offentlig sektor pågår också ett generationsskifte, men där har man inte alltid samma möjligheter att belöna, små kommuner drar ner medelnivån.

Han påpekar också att även om arbetsmarkanden för ekonomichefer och CFO.er är god, så är det viktigt att se över sina lönevillkor när man börjar på en ny tjänst, eller löneförhandlar på sitt nuvarande arbete. Mångas lön avgörs av hur väl de uppfyllt vissa mål, mål som måste vara rätt formulerade för att fungera.

– De individuella målen ska vara ”SMART:a”, alltså: specifika, mätbara, accepterade (i organisationen) realistiska och tidsatta.

För den som söker nytt jobb är det också viktigt att komma in på rätt lön från början, för att inte komma efter i löneutvecklingen. Ett sätt att veta vad som är rimligt är att jämföra med liknande positioners lön, både inom det egna företaget och liknande företag. Fast just att få ett nytt arbete verkar inte innebära något större problem under det kommande året:

– Just nu är det ett väldigt bra läge, det sker fortfarande ett stort tapp på erfarna chefer, i och med generationsväxlingen, och en bra konjunktur gör att allt färre söker till samma tjänst, säger Krister Andersson.

Han får medhåll från Kristina Annerstedt, rekryterare inom affärsområdet ekonomi på Amendo:

Kristin Annderstedt, Amendo
– Förut var det väl så att alla sökte tjänster, högt som lågt. Men nu kan man som arbetsgivare inte räkna med att det är samma gensvar på annonsen som tidigare.

– För närvarande går det ju bra, efterfrågan bara ökar. Och inte bara efter CFO:er utan över hela ekonomiområdet: för controllers och redovisningsekonomer också.