Andelen kvinnor i företags ledningar ökar, från att tidigare ha legat ganska stabilt. I Sverige är nu nästan var tredje person i landets ledningsgrupper kvinna. Trots utvecklingen här hemma är fördelningen mer jämlik i många av världens snabbt växande utvecklingsregioner. Thailand, Hong Kong och Kinas fastland ligger alla över det svenska snittet, med en kvinnoandel på respektive 45, 35, och 34 procent. Detta framgår av Grant Thorntons undersökning om könsfördelning i ledningsgruppen.

– Kvinnor i flera asiatiska länder (undantaget är Japan) har av tradition haft en stark ställning i samhället. Nu är vissa av dessa länder väldigt starka tillväxtekonomier, med stort behov av att få fram duktiga ledare och då kommer kvinnorna fram. De nya ekonomierna som växer väldigt starkt verkar se annorlunda på ledarskap, säger Peter Bodin, vd för Grant Thornton.

Globalt ser trenden dock annorlunda ut undersökningen, som omfattar 5700 företag i 39 länder, visar att kvinnors andel av ledningsgrupperna sjunkit från 24 procent från år 2009 till 20 procent i år. Det är nästan i nivå med 2004, då andelen var 19 procent. Andelen företag som inte har något kvinna i den högsta ledningen har också ökat från 35 procent 2009 till 38 procent idag. I Sverige är siffran 25 procent.

Även inom Sverige finns skillnader, i storstadsregionerna är könsfördelningen jämnare, framförallt i Stockholm, där andelen kvinnor är 33 procent.

– En förklaring är definitivt att det finns många tjänsteföretag här, där de anställda kanske är 50 - 50.

Den vanligaste ledande positionen för kvinnor är CFO, där de utgör 38 procent av gruppen. Andelen vd:ar är lägre, omkring 10 procent, vilket ändå är en ökning från 2009 års 8 procent. Peter Bodin tror att könsfördelningen på vd-posten också kommer att jämnas ut i och med att fler kvinnor tagit sig till höga chefspositioner och därmed kan ingå i urvalet för dem som rekryteras till företagets högsta post.

– Det finns två vägar till vd-posten, man kan börja med att ta ett litet chefsansvar, för ett område som man sedan ökar. Den andra vägen är att bli CFO, inte bara ekonomichef utan ta ett CFO-ansvar, eftersom vd-rollen har blivit mer finansiellt inriktad.

– Fortfarande är det så att traditionella kvinnliga befattningar som HR och informationschef sällan leder till vd-posten, i dagsläget. Det kanske kommer att ändras, egentligen är en HR-chef en utmärkt vd för ett tjänsteföretag, där handlar det ju om att jobba med människor.

Klicka på bilden för att se en större version