Arbetet kopplat till it-strategin skulle kunna förbättras markant på många företag. Ofta är denna viktiga strategikomponent bristfälligt utformad, andra gånger går den inte alls i linje med verksamhetsstrategin eller så brister uppföljning och kontinuerlig utveckling. Detta går dock att råda bot på.

Strategisk planering ur ett it-perspektiv är viktigt för att lyckas med att styra och hantera verksamhetens alla it-resurser i enlighet med bolagets övergripande strategi och prioriteringar. Den strategiska planen underlättar för nyckelintressenter som ägare och ledning att förstå it som möjliggörare, dess begränsningar, ge en bedömning av nuvarande prestation, identifiera kapacitet och krav på personalresurser samt definiera behovet av kritiska investeringar.

För att få till en bra it-strategi måste man ha en planeringshorisont på minst ett par år. Om it-avdelningen ses av CFO och ledningen bara som en kostnadspost eller tjänsteleverantör är det svårt att komma vidare.

Försöker man istället aktivt använda it för att uppfylla verksamhetsstrategin är man en god bit på vägen. Om sedan it får mandat att blicka längre än de rådande verksamhetsbehoven och analysera trender och konkurrensen så finns stora möjligheter för it att proaktivt vara med och forma eller omforma verksamhetsstrategin.

Det många företag skulle ha att vinna på är att se över hur it kan skapa nya intäktsströmmar. Som ett exempel skulle företag inom detaljhandeln eventuellt kunna gynnas av att implementera en e-handelslösning. För att hitta rätt bland nya, möjliga intäktsströmmar är benchmarks ofta användbart. Hur arbetar konkurrenter eller närliggande branscher? Och hur bedömer CFO och ledning företagets förmåga att introducera och använda ny teknologi jämfört med konkurrenter? En stor organisation kan med fördel använda sig av interna benchmarks medan mindre företag ofta kan ha vinning av att jämföra sig med externa benchmarks.

I snitt spenderar företag cirka 13 procent av it-budgeten på innovation. Om detta har varit eftersatt i finanskrisens spår kan det vara tid att öka på denna investeringspost - en post som många gånger sparar in sig själv.

Om skribenten: Peter Engström är CFOworlds expert inom projektstyrning och it-effektivisering. Han hjälper kunder med utmaningar inom dessa områden genom sitt arbete som strategi- och managementkonsult på Connecta Management Consulting/ Strategic it. Du når honom via cfoworld@idg.se alternativt Connectas växel.