Det är snabba puckar när Göran Bronner från en dag till en annan lämnar tjänsten som koncernövergripande riskchef och hoppar upp i CFO-stolen. Lika snabbt gick det när han gjorde entré på banken 2009. Fast denna gång slipper han att bara några veckor efter tillträdet presentera vad som i pressen kom att kallas för ”katastrofrapporten”, med en rörelseförlust på 3 357 miljoner kronor i stället för en förväntad vinst.
- Det var direkt hands on, men det var kris och vi var tvugna att på kort tid få grepp om situationen.

Efter, av den djupa solbrännan att döma, långa sommardagar ute i skärgården är Göran tillbaka på tolfte våningen på Brunkebergstorg i Stockholm. Det är dags för Swedbank att gå in i nästa fas efter att ha slitit hårt med bland annat kapitalfrågor under hela 2009 och delar av 2010.
- Vi har jobbat jättemycket med att ta hand om den dåliga delen av boken i Baltikum – vilket ju har legat på min lott i egenskap av riskchef, och så har vi jobbat mycket med likviditets- och fundingfrågorna.

Mödan har gett resultat. Riskerna på tillgångs- och utlåningssidan är givetvis ständigt närvarande, men Göran anser att Swedbank i dag har en helt annan risknivå. Processerna och rutinerna internt har även förbättrats.
- Nu ska Swedbank in i det som blir lite mer normal banking. Då gäller det att finslipa affärsmodellerna i de olika affärsområderna, förstå den underliggande kostnadsmassan ordentligt och se hur de regulatoriska förändringarna som kommer – kapitalmarknadsförändringarna som redan har kommit – påverkar våra affärsområden.

Göran gissar att det var kombinationen av att han känner Swedbanks vd Michael Wolf sedan tiden på SEB och har en gedigern erfarenhet av arbete inom bankväsendet som bidrog till att han för drygt två och ett halvt år lockades över från jobbet på fondbolaget Tanglin Investment Management som han startade 2000.

Att det var just Göran som skulle ta över CFO-rollen beskriver han som en process som växte fram under tiden ledningen diskuterade vilken väg banken skulle välja i framtiden.
- Jag har varit väldigt instrumentell i egenskap av riskchef – det som har stått högst upp på agendan har legat på min lott. Nu när vi ska gå vidare ville Micke flytta mig med agendan. Vi visste naturligtvis inte om transformationen vi gjorde med Swedbanks balansräkning skulle ta två eller fem år. Summa summarium kan man ju säga att allt gått lite snabbare än vad vi har trott.

Den största huvudorsaken bakom övergången från röda till svarta siffror beror enligt Göran på att världen har återhämtat sig. Men också på att Sverige fortfarande går förhållandevis bra.
- I grunden är ju Swedbank en gammal sparbanksrörelse som är väldigt fin och stabil. Under ett par år i mitten av 2000-talet expanderade man väldigt krafigt, men när expansionen fallit tillbaka hade man kvar en väldigt sund bankrörelse som är domestik i sin karraktär.

Göran förklarar att banken inte besitter så mycket risker utan långsamt har fått växa.
- Det finns inga excesser vilket kanske inte varit så iögonfallande för omvärlden eller investerarna, men i takt med att vi jobbar med alla riskfrågor så blir det uppenbart att den svenska verksamheten står väldigt stabilt.

Han tvekade inte inför utmaningen, trots turbulensen som råder på marknaden i dag.
- Just den här situationen har ingen varit med om tidigare och det är väl egentligen det som skapar osäkerhet, stora volatiteter och höga riskpremier. Ingen känner igen eller kan referera till någonting. Det kommer att vara en jättestor utmaning för hela västvärlden och ta sig fram i det här.

Görans strategi är inte utkristalliserad ännu, men fördelen som Swedbank, liksom de flesta övriga banker, har i dag mot 2008 är att slaget åtminstone inte kom som en blixt från en klar himmel.
- 2008 blev alla banker verkligen tagna på sängen. Den här gången tror jag att de flesta var medvetna om skuldproblematiken i Europa och även om den stora skulduppbyggnaden som finns i USA. För Swedbanks del handlar det mycket om att se om vårt hus och tänka på hur vi påverkas, samt ständigt ompröva strategin. Det som vi tyckte kändes okej för nio till tolv månader sedan får man kanske en annan riskaptit till.

Då Swedbank till 85 procent är en svensk retailbank är kopplingarna till oroshärden på kontinentaleuropa och USA inte så påtagliga som de är för andra europeiska banker. Där har Sverige och svenska banker en bra postion, är välkapitaliserade och har bra fundingpositioner.
- Kingdom of Sweden har en fantastisk bra ställning på kreditmarknaden vilket naturligtvis är en fantastisk bra hjälp och kanske blir så lite extra för Swedbank eftersom vi till största del är en svensk bank.

Göran ser med spänning fram emot att följa vad det kommer att innebära för ekonomisk tillväxt över tiden.
- Det är ju det som är huvudfrågan. Förutom hur man löser skuldberget i Europa, även om den frågan inte kommer att slå så hårt på Swedbank då vi inte är långivare till de här länderna..
- Däremot kommer vi givetvis att påverkas som en liten svensk ekonomi som är beroende av en internationell världsmarknad. Blir det en långvarig dipp kommer ju våra exportföretag att gå sämre.

CFO-rollen på Swedbank kommer att kräva en förståelse för att driva förändringsprocesser i en stor organisation.
- Till exempel om man ska förändra arbetsrutiner och sättet att organisera sig för att bli mer effektiv. Om man ska jobba med kostnadsfrågor så kommer ny teknologi och kommunikation möjliggöra andra sätt att arbeta. Men att förändra det i ett hundramannabolag är piece of cake jämfört med att göra det i tjugotusenmannabolag spritt över stort område som är väldigt reglerat.

Bank är nämlligen hårt reglerat med omfattande lagstiftning och förändringsprocesserna är tungrodda. Det ligger på CFO att koppla ihop aktiemarknaden och investerarna med det interna arbetet och koppla ihop styrelsens arbete med ledningen.
- Man jobbar ju både uppåt och neråt. Man får alltså inte fastna i detaljer utan jobba med det som verkligen blir viktigt.

Det nya jobbet kommer att handla mer om resultaträkning medan Göran i egenskap av riskchef nästan enbart fokuserade på balansräkningen.
- Jag kommer mer in i affärsområdenas dagliga vardag, hur de jobbar med sina affärsmodeller, styrningen och planeringsprocesser, hur vi utvärderar, vad vi gör och hur vi går vidare.
- Som riskchef är man mest intresserad av att se till att vi inte har för mycket risker men är inte lika engagerad i hur vi ska förädla det vi håller på med. Som CFO måste man bekymra sig mer också för genomförandet.

Närmast följer en tid av organisering.
- Det första man jag tänker göra är givetvis att se över hur vi är organiserade. Man vill alltid göra lite förändringar. Det andra är givetvis att ägna tid åt att fundera över hur det som sker i omvärlden påverkar vår resultat- och balansräkning och hur vi ska möta det.

Innan vi skiljs åt får Göran chansen att dela med sig av ett råd till landets CFO:er.
- Tänk långsiktigt. De snabba omvärldsförändringarna, att allting är väldigt positivt och sedan blir väldigt negativt, och så blir det positivt, och så vidare... När man gör planeringar för företag är det viktigt att vara medveten om att man inte kan vrida om kursen på någon vecka. Det gäller att vara långsiktig när man fattar sina beslut. Att inte dras med i saker och ting, vilket är lättare sagt än gjort när ingenting ser positivt ut. Och så är det viktigt att komma ihåg att Sverige har en bra position och det ska vi vara glada för. Överlag känns krisen rätt okej.

Fakta

Swedbanks historia börjar år 1820 och har sitt ursprung i svenska sparbanksrörelsen. Huvudaffären omfattar privatperoner samt små och stora företag i på hemmamarknaderna i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.
Swedbank har enligt egen uppgift 9,4 miljoner privatkunder och 657 000 företagskunder med cirka 320 kontor i Sverige och 220 kontor i de baltiska länderna. Den 30 juni 2011 uppgick balansomslutningen till 1 758 miljarder kronor och antalet anställda till cirka 17 000.

Född 1962
Bor Flyttade från ett hus i Bromma till en lägenhet i Stockholm.
Familj Fru och två barn
Fritidsintresse Tillbringar gärna lediga dagar ute i skärgården.
Karriär Ekonomexamen från Stockholm universitet. Därefter trainee på SEB.
Hade ett flertal olika befattningar i Stockholm, London och Singapore under 16 år och var verksam som chef för SEB:s verksamhet i Asien mellan 1997-2000. 2000 startade han upp fondbolaget Tanglin Investment Management. 11 mars 2009 tillträdde han en nyskapad tjänst som koncernövergripande riskchef för Swedbank och 10 augusti 2011 presenterades han som Swedbanks nya CFO.
Främsta egenskaperna för CFO-rollen
- Jag har jobbat länge i bank och även om jag inte jobbat mer än två och ett halvt år i Swedbank känner jag ju igen processerna. Nästan alla bank-CFO:er kommer inifrån bankerna. Jag är dessutom attraherad av att jobba med förändringsprocess. Det var väl därför jag egentligen hoppade på Swedbank över huvud taget. Det är kul och passar mig.
Var Göran tror att Swedbank befinner sig om 10 år
- Det viktigaste är att vi fortsätter att förädla vår kärnverksamhet: retailmarknaden. Fortsätta att förbättra kunderbjudandet och produktutbudet så att kunderna känner att de har en bra bankrelation som inte är för kortsiktig. Och så tror jag att vi kommer att ha ett annorlunda Baltikum om tio år. Jag tror att Baltikum nu har gått igenom det Sverige gick igenom på 90-talet. Ur det kom väldigt mycket positivt - kris är ju inte bara negativt. Just nu är alla är nattsvarta, men de politiska beslut som tas hade aldrig kunnat fattas utan det här skeendet. Och det var det som hände i Sverige också, så anledningen till att Sverige är så bra i dag var att vi för 15-20 år sedan tvingades ta en massa strukturella beslut. Jag tror det kommer att vara synligt för Baltikum att krisen blev ett avstamp till något bättre. Och det kommer att gynna Swedbank.