Behållningen för varje människa att ha värderingar talar vi inte om så mycket i företagsvärlden. Det kanske kan tyckas självklart. Utan egna värderingar skulle det vara svårt att förhålla oss till vår omgivning, att avgöra om något är rätt eller fel, när vi ska göra något, vad vi ska göra och hur.

Redan i tidiga samhällen måste vi ha haft gemensamma värderingar för att hålla ihop samhället. En samsyn om hur vi uppfattar omvärlden och förhåller oss till den underlättar väsentligt.

Ett företag är inget annat än ett litet samhälle, som behöver gemensamma normer och synsätt för att hantera alla de frågeställningar som vi möts av. Värderingarna behövs för att skapa de ramar vi behöver för att våga ta beslut och för att mönstret av alla beslut ska bilda en tät, väl fungerande organisation.

Enligt en studie av Jim Collins och Jerry I. Porras*) utmärks långvarigt framgångsrika företag av att de har visioner, värderingar som varar över tid och ett tydligt syfte med verksamheten.

Vad de erbjuder marknaden kan dock variera efter att behoven förändras. Det finns alltså flera gemensamma grundmoment hos dessa framgångsrika företag och de knyter alla nära an till värderingar.

Men om värderingar finns i oss alla och det har funnits värderingsdrivna samhällen i alla tider, varför är det då så svårt att få till värderingarna i många företag?

Min tro är att värderingar utgår ifrån oss människor. Ju längre ifrån en eller några fysiska företrädare ett företag verkar desto svårare är det att se och förstärka värderingar över tid.

Ett företag av mindre storlek med en konsekvent och nära företrädare har det lättare att arbeta värderingsstyrt. Företag som Ikea, H&M och Apple har, trots sin storlek, lyckats förmedla värderingarna aktivt och konsekvent i sina växande organisationer och på så sätt blivit mycket starka.

De har det lättare än företag som ägs och drivs av institutionella ägare och därtill kanske byter ägare ibland. Företag med mer anonyma eller växlande företrädare måste arbeta aktivt med att finna de värderingar som gör att verksamheter fungerar i den dagliga driften. Och sedan lägga krut på att förstärka och utveckla dessa.

Jag har själv blandade erfarenheter av hur värderingar levs i de företag jag har verkat. Inom ABB upplevde jag det som ganska lätt att gissa sig till vad som var ok och inte.

Så här i efterhand inser jag att det var för att det fanns en stark värderingsgrund som många utgick ifrån i företaget. På en annan arbetsplats fann jag starka värderingar på ”golvet” men att ledningen inte hade en susning om hur dessa såg ut.

Jag satt bland annat på ett möte där ledningen skulle presentera våra värderingar tillsammans med det gäng konsulter de anlitat. Varken jag eller mina närmaste kollegor kunde känna igen oss i det som sades. Och vi var ändå några av de mest intäktsgenererande medarbetarna i företaget.

Som vd på Meritmind har jag fått höra att vi är ett värderingsstyrt företag. Jag tror att anledningen till detta är att jag själv och de som tidigt kom in i Meritmind hade starka gemensamma värderingar.

De personer som delar våra värderingar stannar och utvecklar verksamheten och de som inte delade värderingarna stannade sällan länge. Det har gjort att organisationen självförstärker värderingarna.

Ju mer vi växer desto större anledning finns det dock att förtydliga våra värderingar så att nya medarbetare kan ta ställning till dem och vi alla kan förhålla oss till dem på ett naturligt sätt i vardagens alla beslutssituationer.

Vi har inte haft våra värderingar nedskrivna förrän på senare tid och det är först nu vi börjar arbeta mer strukturerat med våra värderingar. Jag har haft svårt för att föra ner våra värderingar på papper.

Dels för att det tog tid att inse hur allt vi levde och verkade efter skulle kunna sättas på pränt. Och sannolikt också för att jag har sett så många små skrifter om värderingar som inte speglat verkligheten.

Under sensommaren kommer ett stort gäng från Meritmind att åka iväg tillsammans för att konkretisera vad våra värderingar innebär för våra olika roller i företaget. Vi gör det för att kunna bli ändå tydligare då vi rekryterar nya medarbetare, för att befästa friheten och tryggheten i att fatta egna beslut och för att underlätta för våra chefer och ledare i ledarskapet.

Har du konkretiserat vad ditt företag har för värdegrund och vad det innebär för dig? När du har det klart för dig, så uppkommer frågan om du delar de värderingar som råder i företaget eller ej.

Om du gör det, satsa järnet. Tänk till hur du kan förstärka värderingarna i din verksamhet och grupp. Kanske kan du för företaget i stort finna aktiviteter och nyckeltal som speglar era värderingar. Det du kan mäta och följa upp syns och du kan med hjälp av det stärka företagets sätt att leva sina värderingar.

Om du inte alls delar företagets grundläggande värderingar så skulle jag om jag var du försöka tala med ledningen i bolaget.

Hur ser de på saken? Har du uppfattat värderingarna rätt? Finns det något du kan göra för att påverka? Försök få en förändring till stånd.

Om det inte går så skulle jag se mig om efter någon annanstans att arbeta. Livet är för kort för att inte ta det tillvara till fullo! Det är i alla fall en värdering jag har och försöker leva efter.

*) Presenteras i boken Build to Last; Successful Habits of Visionary Companies

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.