Enligt en forskning gjord av Minjung Koo and Ayelet Fishbach är människan beroende av belöningar för att prestera väl. Det är genom belöningar vi orkar pressa oss igenom jobbiga situationer och inte tappar farten.

Ett vanligt problem är att medarbetaren entusiastiskt sparkar igång ett projekt. Under resans gång saktar tempot ner. Missade deadlines följs av bortförklaringar, och möjligheten att gå i mål verkar allt mer avlägsen.

Att chefen går in och berömmer de små delmålen syftar givetvis till att inge medarbetaren lite av den ursprungliga energin. Tyvärr kan detta ge helt motsatt effekt.

I studien undersökte Minjung Koo and Ayelet Fishbach hur människor som jobbar mot ett mål antingen fokuserar på hur långt de redan har kommit, alternativt hur långt de har kvar, för att motivera sig själva.

Men. Att lägga för stort fokus på vad man redan åstadkommit kan faktiskt underminera motivationen snarare än att underhålla den.

Minjung Koo and Ayelet Fishbachs studie slår fast att känslan av att redan ha kommit en bra bit på vägen resulterar i en för tidigt uttagen känsla av att vara i mål - vilket i sin tur resulterar i att arbetstakten blir makligare.

Ett tydligt exempel är studenterna som studerar inför en tentamen i ett viktigt ämne. De visade sig vara betydligt mer motiverade att jobba hårdare när de fick veta att de hade 52 procent kvar av materialet att lära sig, jämfört med när de hörde att de redan hade lärt sig 48 procent.

En metod du som chef kan ta med dig för att hjälpa dina medarbetare att prestera optimalt är hjälpa dem ha ögonen på slutmålet. Uppmuntra gärna medarbetarna på vägen, och var generös med beröm och utmärkelser när målet först är väl uppnått.