Är du redo för högt tempo och tuffa krav på snabbt ökande vinster? När ett riskkapitalbolag tar över ett företag är det värdeökning som gäller.

Mjuka värderingar måste stå åt sidan när ägarnas kapital ska öka så snabbt som möjligt. Företagande i sin mest koncentrerade form kräver rätt typ av personer i ledningen.

Jag är entreprenör och älskar företagande. Mitt konsultföretag
har vuxit från 0 till cirka 200 miljoner i omsättning på drygt 10 år, och jag är en hängiven och stolt ägare och arbetsgivare.

Men trots att jag älskar att se företaget växa med vinst, så ger vi även andra värderingar utrymme i vårt dagliga arbete. Hos oss är ”Share & Care” en lika viktig del av vår värdegrund som de mer hårdnackade värderingarna ”Passion & Result” och ”Speed & Simplicity”.

Som ägare kan jag välja att ha värderingar som ”känns” bra. Det ger en extra dimension av tillfredsställelse för mig som företagare att vi kan värdera omtanke och långsiktighet, även om det kostar i nuet.

Trots detta förhållningssätt i mitt eget yrkesliv, ser jag riskkapital som något mycket positivt och som en fascinerande form av koncentrerat företagande. Riskkapitalbolagens enda uppgift är att öka värdet på ett företag så mycket som möjligt under en viss tidsperiod, oftast inte längre än fem år.

Precis som när du lagar mat och låter ingredienser till en sås koka länge för att reducera dem till en fond – ett koncentrat – så har riskkapitalfonderna till uppgift att skala bort allt onödigt.

Kapitalismen är koncentrerad, endast värdeökning räknas. Det är fondens hela existensberättigande – att skapa maximalt ägarvärde inom loppet av en angiven tidsrymd. För att åstadkomma detta kokas allt annat bort och kvar finns företagandet – kapitalismen – i sin renaste och mest koncentrerade form.

För att riskkapitalbolag ska lyckas har branschen över tid utvecklat ett antal enkla och tydliga spelregler. Dessa måste du, om du vill anta rollen som CFO i ett riskkapitalägt bolag, känna till för att lyckas. Det handlar om tydliga mål, hög nivå av kontroll och strikt affärsmässighet. Dessutom gäller högt tempo och inget ”fluff”.

När ett bolag tas över av ett riskkapitalbolag blir det ofta hårdare belånat, kraven på ekonomi- och verksamhetsstyrningen ökar och förändringstempot accelererar. Kompletterade förvärv är vanliga och bolaget ställs ofta inför en försäljningsprocess inom 3-5 år.

Den höga belåningen gör att du måste lägga mycket energi på att ha full kontroll över finansierings- och likviditetsfrågor. Banken blir en viktig kontakt som, vid sidan av ägare och vd, ställer höga krav på att du uppfyller alla överenskomna mål och håller högsta kvalitet i ditt jobb.

Om du vill arbeta som CFO i ett riskkapitalägt bolag behöver du både rätt personliga egenskaper och en bakgrund som gör att riskkapitalbolaget tror på dig som fullfjättrad CFO. De har nämligen inte tid att lära upp dig det minsta lilla. Du bör tidigt i din karriär söka dig till miljöer med hög förändringstakt. Arbetsplatser där du lär dig mycket på kort tid.

En CFO i ett riskkapitalbolag har ofta samma profil som en vd. Du måste tåla en del törnar, ha hög integritet, tycka om att ta ansvar och inte vara rädd för att ifrågasätta och ifrågasättas. De ofta mycket klarsynta och erfarna riskkapitalisterna vill ha en orädd och kompetent person som CFO i sina bolag. En person som spelar i samma liga som de.

Den första frågan du bör ställa dig är vad du är intresserad av. Om din passion är redovisning så finns det många arbeten som du kommer att trivas bättre med. Om dina värderingar kräver bredd och luft, om du vill förändra världen eller skapa något helt nytt så bör du nog hålla dig utanför riskkapitalvärlden.

Men om du däremot är extremt mål- och affärsorienterad med passion för controlling, vill ha högt tempo och klarar några törnar – då kan riskkapitalvärlden vara rätt för dig.

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.