Samtidigt som antalet felrekryteringar ökar har de mycket lyckade rekryteringarna minskat från 47 till 35 procent enligt Poolias undersökning Kompetensindikator.

Undersökningen visar också att så många som 15 procent av tjänstemännen är missnöjda med sin anställning vilket är en ökning med 10 procentandelar sedan 2008.

- Felrekryteringar och missnöje går hand i hand, säger Fredrika Schartau, rekryteringschef på Poolia.
- Att matcha rätt person med rätt arbetsuppgifter är definitivt en framgångsfaktor. Lita inte på din magkänsla när du anställer utan använd de verktyg som finns för att säkerställa att kompetens, drivkrafter och erfarenhet är rätt.

Att andelen felrekryteringar ökar på bekostnad av de riktigt lyckade rekryteringarna är både kostnadskrävande och negativt för produktiviteten.

- En misslyckad rekrytering kostar företaget mellan 500 000 och 1,5 miljoner kronor, främst i form av underprestation, både från den felrekryterade personen och i samband med att man lär upp en ersättare. En felrekrytering skapar dessutom oro bland kollegorna, vilket gör att hela organisationen presterar sämre. Resultatet blir ofta att man måste börja om från början med rekryteringsarbetet.

Kompetensindikatorn visar på en fortsatt hög aktivitet på arbetsmarknaden. Var tredje tjänsteman planerar att aktivt söka jobb och 28 procent av arbetsgivarna ser ett ökat personalbehov de närmaste sex månaderna.

Fakta

Poolias Kompetensindikator genomfördes av CFI Group på uppdrag av Poolia under perioden 17 augusti och 7 september 2011. Frågorna är ställda till 1000 tjänstemän och blivande tjänstemän i åldern 25-60 år, spridda över riket. 500 telefonintervjuer genomfördes med rekryteringsansvariga hos arbetsgivare med minst 50 anställda.