Sedan Lars Granlöf började på Saab har fokus legat på effektivisering. Genom olika program har organisationen reducerat kostnaderna över hela linjen, både i affärsområden och staberna. 2011, fyra år senare, kan han redovisa 1,5 miljarder kronor i rena kostnadsbesparingar. Fast arbetet stannar givetvis inte där.

– Vi måste hela tiden fortsätta att effektivisera, inte minst med tanke på att världsmarknaden pressas och det alltid skärs i budgetar. Det finns stora möjligheter för bolag som kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar som inte tummar på den operationella effektiviteten i systemen.

Befintliga och potentiella kunder runt om i världen vill ha samma operationella effektivitet, men är inte villiga att betala lika mycket pengar som tidigare.

Han forsätter med en reflektion om att säkerhets- och försvarsbranschen nog har legat lite efter många andra branscher och jämför med bilindustrin.

– Där har man jobbat med processtänkande, lean och så vidare under många decennier medan försvarsindustrin kommit igång sent. Samtidigt är det inte jättelätt att applicera samma metoder när man jobbar med kundspecifika projekt som Saab gör.

Han har noterat en inneboende tendens att inte se tillbaka på vad man gjort tidigare eller att undersöka om man kan plocka ihop delar av tidigare projekt och använda det på nytt. Något som Saab har börjat ändra på.

Sida 1 / 9

Innehållsförteckning

Fakta

Yrke: CFO Saab.
Ålder: 49 år.
Bor: I Stockholm.
Karriär: Började som CFO på Saab 2007. Dessförinnan revisor under åtta år, varav auktoriserad de sista tre. Började 1994 som controller på Incentive, som senare blev Gambro, och gick därefter vidare till Treasurer innan han blev företagets CFO.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Utmärkelser:
• CFO of the year 2004 (delas ut av Affärsvärlden, Accenture och Hyperion).
• Pris för bästa årsredovisning 2003 bland de stora företagen på Stockholmsbörsen.
• Risk Transparency Award 2006 från Ernst & Young för bästa avsnittet om Riskhantering i årsredovisningen 2005.