– Ett led i kostnadsbesparingarna är att vi behöver standardisera bland annat produktskapande, produktion och inköp. Det kan inte längre göras individuellt på olika affärsenheter och geografiska platser.

Omorganisationen underlättade
När Lars granlöf kom till Saab 2007 var företaget organiserat i tre segment, med en segmentchef. Direktiv om standardiserade processer saknades, liksom viljan att förändra. Verksamheten bedrevs i stora drag decentraliserad i 17 affärsenheter som samtliga fattade egna beslut kring bland annat inköp.

Efter organisationsförändringen har Saab numera fem affärsområden med affärsområdeschef och affärsområdesledningar.

– Det underlättar väsentligt, liksom att alla i organisationen har insett vad vi måste göra för att komma till nästa steg. För det är givetvis orealistiskt att tro att det går att skära rakt över 17 enheter med osthyvel och komma fram till 1,5 miljarder.

Inom Saab delar man numera upp syftet i local good och common good. Det bästa för den enskilda affärsenheten kanske inte är det bästa för koncernen och därmed av underordnad betydelse.

– I produktionsprocessen spänner många projekt över flera affärsområden, vilket förenklat innebär att delprojektet i ett affärsområde levererar in i ett delprojekt i ett annat affärsområde för hela projektet. Om alla jobbar på olika sätt blir det en massa spill, till exempel vid överlämningen. Nu fungerar det bättre än vad det gjort tidigare, men det är klart att det finns mer att göra.

Fakta

Yrke: CFO Saab.
Ålder: 49 år.
Bor: I Stockholm.
Karriär: Började som CFO på Saab 2007. Dessförinnan revisor under åtta år, varav auktoriserad de sista tre. Började 1994 som controller på Incentive, som senare blev Gambro, och gick därefter vidare till Treasurer innan han blev företagets CFO.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Utmärkelser:
• CFO of the year 2004 (delas ut av Affärsvärlden, Accenture och Hyperion).
• Pris för bästa årsredovisning 2003 bland de stora företagen på Stockholmsbörsen.
• Risk Transparency Award 2006 från Ernst & Young för bästa avsnittet om Riskhantering i årsredovisningen 2005.