Lars konstaterar att affärsförståelsen är viktig.
– Alla i företaget måste förstå vart vi är och vad vi anser att vi ska vara på väg mot, och vad som krävs för att ta oss dit. Vi måste ju ha en by in, annars sitter medarbetarna därute och saknar förståelse för vad vi försöker åstadkomma. Oförståelsen gör det naturligtvis väldigt svårt att bidra på det sättet man skulle vilja göra.

Att CFO måste vara med i affärerna som en spindel i nätet för att verkligen fungera optimalt är självklart för Lars. För det finns ju alltför många situationer där olika projektgrupper inte funderar fullt ut över konsekvenserna av en åtgärd. CFO har många trådar ut i företaget och kan reflektera över vilka som behöver vara involverade, när någon behöver agera samt vara en katalysator.

Och naturligtvis också jobba tillsammans med vd i alla typer av övergripande frågor.

– Jag försöker att vara så proaktiv som möjligt, men det är också viktigt att framhäva att proaktiviteten kräver en transparens och proaktivitet i övriga led också. Det blir väldigt tungrott att vara proaktiv som man hela tiden måste jaga hem information. CFO:n bör inte bli en internrevisor.

Både Lars och koncernledningen jobbar mot tydliga målbilder som de genom roadshows förankrar hos medarbetarna ute i landet. Samtidigt understryker Lars vikten av att vara flexibel och att snabbt kunna styra om prioriteringarna.

– Övergripande handlar det om att minska risker, förhoppningsvis reducera kostnader, och att lägga en bas för att öka intäkterna. Villkoren förändras över tiden, både var riskerna dyker upp, var de auktoriseras och var någonstans man hittar möjligheterna till kostnadsreduktion och effektiviseringar.

Fakta

Yrke: CFO Saab.
Ålder: 49 år.
Bor: I Stockholm.
Karriär: Började som CFO på Saab 2007. Dessförinnan revisor under åtta år, varav auktoriserad de sista tre. Började 1994 som controller på Incentive, som senare blev Gambro, och gick därefter vidare till Treasurer innan han blev företagets CFO.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Utmärkelser:
• CFO of the year 2004 (delas ut av Affärsvärlden, Accenture och Hyperion).
• Pris för bästa årsredovisning 2003 bland de stora företagen på Stockholmsbörsen.
• Risk Transparency Award 2006 från Ernst & Young för bästa avsnittet om Riskhantering i årsredovisningen 2005.