Som en del av det löpande arbetet med affärsplanerna och även budgetar jobbar Saab med känslighetsanalyser, även om Lars inte kan säga att de genomförs regelbundet varje månad. Han jämför med sin tidigare arbetsgivare.

– Gambros verksamhet bygger på att folk har en nedsatt njurfunktion eller utslagna njurar och behöver dialys för att överleva. Därför är det en löpande produktion och försäljning - man vet att det finns en marknad som är beroende av produkterna. En situation där man inte har råd att köpa utrustning kommer inte att uppstå.

Saab befinner sig snarare på den totalt motsatta sidan.
– I Saab ska allt vi säljer, framför allt på export, godkännas av Inspektionen av Strategiska Produkter, ISP, som är ett regeringsorgan. Mycket av det vi säljer är försvarsrelaterat, vilket innebär att det handlar om stadsbudgetar, och i dagar med dålig ekonomi skär man på inköpen och skjuter på besluten. Därför kan orderingången variera betydligt.

På affärsområder Support and Services behöver man löpande en ny order var 30 minut för att finansiera verksamheten. Man kan jämföra det med Saabs aeronauticsverksamhet, som jobbar med större order på hundratals miljoner, kanske upp till miljarder.

Visserligen tar Aeronautics även hand om beställningar på 10-20 miljoner, vilket är mycket för Support and Services, men förhållandevis små på Aeronautics. Men de större ordrarna kommer inte med någon större regelbundenhet.

Fakta

Yrke: CFO Saab.
Ålder: 49 år.
Bor: I Stockholm.
Karriär: Började som CFO på Saab 2007. Dessförinnan revisor under åtta år, varav auktoriserad de sista tre. Började 1994 som controller på Incentive, som senare blev Gambro, och gick därefter vidare till Treasurer innan han blev företagets CFO.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Utmärkelser:
• CFO of the year 2004 (delas ut av Affärsvärlden, Accenture och Hyperion).
• Pris för bästa årsredovisning 2003 bland de stora företagen på Stockholmsbörsen.
• Risk Transparency Award 2006 från Ernst & Young för bästa avsnittet om Riskhantering i årsredovisningen 2005.