Ett annat område som i dagens läge är mer primärt militärt är så kallad training and simulation.
– Där har vi till exempel kontrakt med den engelska armén. Alla engelska soldater som åker ut på internationell tjänstgöring, till exempel i Afghanistan och så vidare, går igenom en utbildning tillsammans mer vårt folk och vår utrustning. Dödstalen har minskat drastiskt liksom antalet skadade sedan de körde igång projektet. De är verkligen jättenöjda och 2010 förnyade de kontraktet i förtid.

Det tredje området är ledningssystem, inte minst därför att att försvarsgrenar i olika länder ser möjligheter till ökad effektivitet genom att använda samma system. Dessa system utgör också grunden för delar av verksamheten inom civil säkerhet.

Lars bedömer Saabs framtid som ljus, med mycket stora affärsmöjligheter i ett antal marknader utanför Sverige.
– Bland mina uppgifter återfinns att säkerställa finansiering, riskhantering och controlling i de nya kontrakten, liksom att se till att det finns en grund för verksamheten i varje land. Vilket i sin tur kan innebära ytterligare förvärv som i sin tur skapar nya utmaningar.

Fakta

Yrke: CFO Saab.
Ålder: 49 år.
Bor: I Stockholm.
Karriär: Började som CFO på Saab 2007. Dessförinnan revisor under åtta år, varav auktoriserad de sista tre. Började 1994 som controller på Incentive, som senare blev Gambro, och gick därefter vidare till Treasurer innan han blev företagets CFO.
Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Utmärkelser:
• CFO of the year 2004 (delas ut av Affärsvärlden, Accenture och Hyperion).
• Pris för bästa årsredovisning 2003 bland de stora företagen på Stockholmsbörsen.
• Risk Transparency Award 2006 från Ernst & Young för bästa avsnittet om Riskhantering i årsredovisningen 2005.