Hela 55 procent av 550 i undersökningen medverkande företag litar inte på att de har en rättvisande bild av företagets kassaflöde vilket påverkar företagets möjlighet att agera med den snabbhet som i dag är nödvändig. En ständigt uppdatera överblick är av största betydelse i dag då finansiella beslut måste fattas snabbare i volatila tider.

I undersökningen medverkade 550 företag med fler än 1000 anställda. Över hälften av de tillfrågade ekonomicheferna svarade att de inte tror att de har en rättvisande och aktuell bild av företagens kassaflöde.
  84 procent menar att företagets hantering av inkommande fakturor inte är optimal och bör förbättras. 62 procent uppger att det är ineffektiva processer i den avdelning som arbetar med leverantörsreskontra som orsakar osäkerheten.

Att de tillfrågade säger att automatisering av just leverantörsreskontra och e-fakturering är mycket viktigt för att få tillgång till företagets aktuella situation går i linje med undersökningens resultat, liksom att omkostnadsbesparande åtgärder har den högsta strategiska prioriteten i år. 52 procent av de skandinaviska företagen har hög prioritet på att investera i e-fakturasystem.

- 44 procent av de företag i Sverige som har en fakturahanteringslösning, har även infört automatiserade e-fakturasystem, säger Kenneth Tellebo, Basware i Sverige.
- Det är en förutsättning för att få en fullständigt uppdaterad överblick över kassaflödet i företaget, vilket är väsentligt för ekonomiansvariga idag. Men det är alltså en stor del av företagen i Sverige som ännu inte har börjat med att implementera en e-fakturalösning som kan ge dem den nödvändiga överblicken över ekonomin – och det är bekymrande.