Ekonomiskt sett befinner västvärlden sig någonstans strax efter millennieskiftet. Det menar ekonomer på den brittiska tidskriften The Economist. De har jämfört en rad indikatorer på ekonomiskt välstånd och kommit fram till att klockan inte bara har stannat, utan att den till och med har gått bakåt.

För att fastställa tillståndet i ekonomierna har analytikerna jämfört nyckeltal inom kategorierna privatekonomi, produktion och privatkonsumtion, samt reallön och arbetslöshet.

Resultatet visar bland annat att dagens amerikanska ekonomi ligger på en nivå jämförbar med den som rådde för tio år sedan. Inte förvånande har utvecklingen på börsmarknaderna dragit ned siffrorna. Amerikanska värdepapper förlorade en fjärdedel av sitt värde under månaden efter investeringsbanken Lehman Brothers konkurs i september 2008. Det påverkade också privatekonomin, eftersom stora summor var bundna i pensionsfonder. Samtidigt ligger arbetslösheten på en nivå som inte har uppmätts sedan 1983.

Värst drabbad är inte oväntat den grekiska ekonomin som, enligt The Economist, har förlorat tolv år av ekonomisk utveckling. The Economist påpekar bland annat att de grekiska aktierna var högre värderade 1992 än de är idag, att arbetslösheten inte har varit så här hög sedan början på nittiotalet, samt att reallönerna har sjunkit till 2004 års nivå.

Andra euroländer i riskzonen, som Irland, Italien, Portugal och Spanien, bedöms ha förlorat åtminstone sju år av ekonomisk utveckling.

Generellt visar undersökningen att den rikaste delen av världen har drabbats hårdast av krisen. Bara 6 av 34 utvecklade länder hade enligt IMF högre BNP 2011 än 2007. Ett av dessa länder var Tyskland, där man också ser en minskande arbetslöshet.

Enligt The Economist finns det siffror som redan nu visar på en återhämtning efter krisen, men det finns också områden där tillbakagången förväntas sätta varaktiga spår i ekonomierna.