Effektiva inköp kan förbättra företagens resultat, men ändå visar KPMG:s rapport The Power of Procurement att en stor del av inköpsbesluten fattas utanför inköpschefernas kontroll. Bara cirka 60 procent av företagens totala inköpsvolymer går via den centrala inköpsfunktionen.

Undersökningen visar att inköpsavdelningar ofta har låg status och uppfattas som en stödfunktion i företaget. Till exempel är endast 31 procent av inköpsavdelningarna involverade i strategiska beslut, såsom om företaget ska köpa in eller tillverka en vara själv.

– Inköp har länge ansetts vara en supportfunktion som säkerställer lägsta pris och bästa möjliga leveranstid. Självklart står kostnadsbesparingar högt på agendan i dagens osäkra ekonomiska läge, men organisationer som inte klarar av att göra skillnad på kortsiktiga besparingar och att leverera bestående värde kommer att få det svårt, säger Robert Liljeblad, ansvarig för inköpsrådgivning på KPMG.

Att inköpsmognaden är låg hos företagen får bland annat till följd att det blir svårt eller omöjligt att uppskatta företagets leverantörsrisk. Endast fyra av tio inköpsavdelningar i undersökningen är med och riskbedömer leverantörskontrakt. Andelen som säger sig vara ”exceptionellt bra” på att värdera risker i den egna leverantörskedjan är mycket liten (fyra procent).

Enligt Robert Liljeblad skulle företagen tjäna på att se över sina inköpsrutiner:

– Om inte företagen involverar sin inköpsavdelning i större utsträckning riskerar inköpsbesluten att lämnas åt slumpen eller personliga relationer, något som få bolag har råd med i längden. Involvera inköpsavdelningen i ett tidigt skede och inse att deras uppgift inte bara är att pressa priserna.

Fakta

KPMGs internationella rapport ”The Power of Procurement” är framtagen i samarbete med CPO Agenda. 585 inköpschefer har deltagit i studien.