Det första steget i en sårbar situation är enligt Karin att se till att alla har en tydlig gemensam bild av läget. Alla behöver vara medvetna om svaren på frågorna ”var är vi” och ”vart ska vi?”

– Fast i ett sådant här läge behöver man inte diskutera var vi är och inte heller vart vi ska. Det var fullständigt klart för alla. Vi var tvungna att omvandla de röda siffrorna till svarta. På ett sätt är det enklare att driva ett turnaround-projekt när det är så uppenbart att situationen är ohållbar. Det är svårare att göra de små tweakarna som tar bra till perfekt.

Under samtalet understryker Karin Sandsjö upprepande gånger att hon inte är ensam om turnarounden. För att lyckas krävs ett genomgående samarbete och samlad kompetens.

– Det viktiga är att det finns ett team som vet vad de gör när det går snabbt och när det är ett ansträngt och kritiskt läge. Har du teamet så blir det väldigt mycket lättare. Har du ett bolag som har en väldigt tydlig kultur, tydlig vision och tydliga värdegrunder så har du plattformen att jobba från. Och då kan man driva framgångsrika projekt mycket lättare.

– Självklart bidrar jag också genom att hålla ihop projektet och vara väldigt tydlig med vart vi ska någonstans, och genom att se till att vi verkligen gör det vi säger att vi ska göra. Det ingår i ledarrollen.
Men att det är en ledare eller en person som driver igenom det här – det finns inte.

Netonnet snurrade runt på sex månader.

– Från att ha varit väldigt rött gick vi till att bli växande på en krympande marknad. Vår marknad går ner medan vi faktiskt växer – vi tar marknadsandelar. Och det är bara ett starkt och kompetent team som gör sådant.