Karin ser tydliggörandet av den finansiella informationen som en avgörande detalj i arbetet.

– Jag gjorde resultatet väldigt tydligt för alla genom att enkelt beskriva hur mycket vi säljer för, vad som kostar och hur mycket som blir kvar i resultat. Strunt i KPI:er och alla fina ord i det läget. Det som gäller är ”det här får vi in, det här går ut och så här mycket står kvar på banken”.

– Det är viktigt att göra om siffrorna till väldigt hanterbar information för precis alla i bolaget. Så länge vi var noterade var vi tvungna att följa börsreglerna, vilket vi gjorde, men när vi avnoterade bolaget blev just kommunikationen kring den lönsamheten väldigt mycket lättare.

Karin bidrog även till att etablera den gemensamma plattformen, att jobba igenom finansieringsfrågorna – ”för självklart hade vi i det läget finansiella problem”, samt att agera som övergripande ansvarig för projektet Back to profit.