Under turnaroundprojektet har Karins uppdrag som CFO varit förenligt med hennes tillförordnade uppdrag som vd, så hon upplever inte att det varit svårt att ha de både rollerna.

– Det är både CFO:s och vd:s huvuduppgift att hålla ihop arbetet och ställa sig frågan ”Hur driver jag nu detta projekt framåt?” Ibland ta jobbiga beslut, och se till att besluten tas snabbt så att du inte går i långbänk. Ibland är det bättre att ta fel beslut än att vänta, och om resultatet inte blir som man tänkt i så fall backa tillbaka och rätta till det.

– Jag kan känna att jag har det rätt förspänt eftersom jag visserligen varit på samma bolag hela tiden men har fått byta miljöer. Det har gjort mig stark i att ta in var jag är. Jag är analytisk, så jag greppar rätt fort vart jag befinner mig, vilka jag har med att göra och vilka styrkor och svagheter vi har. Det är viktigt att inte bara ha excelkunskap utan även kunskap om vilka vi har i bolaget och vilka kunskapsluckor måste vi ta in hjälp utifrån för att fylla.