Netonnet tog in managementkonsulter som drev vissa interna projekt, till exempel delar av analysarbetet samt att hålla ihop strukturen, eftersom det inte fanns tillräckligt med resurser internt – och normalt sett behövs inte den typen av kunskap. Konsulterna hjälpte även till genom att ställa obekväma frågor.

– Även om man som jag kommer in i januari räcker det med en tidsperiod till mitten av februari för att bli hemmablind. Angående de interna projekten som bidragit till att vända bolaget är det svårt att lyfta fram något konkret exempel med tanke på konkurrenssituationen. Vi kan säga så här – för vår del har det handlat väldigt mycket om att vi ska lära känna vår kund. Vem som är vår kund.

I media rapporterades det om Netonnets finansiella problem, om Waldirs bud och slutliga övertagande av företaget. Karins bild är att allt har skötts mycket snyggt.

– Ägarbytet, så som det blev, var aldrig någon utmaning. De nya ägarna kunde branschen. Vi behövde aldrig spendera en massa tid på att klargöra saker och ting. Det var ett gemensamt språk från dag ett.

En tänkbar utmaning kunde ha varit att det var en konkurrent som köpte bolaget.

– Fast det är egentligen inte en konkurrent, för den delen av ’Bengtsson-sfären’som har köpt oss är inte konkurrerande – även om det är samma fysiska personer som sitter i bakgrunden. Det är alltså inte Siba som har köpt oss, utan ett annat bolag inom samma sfär.