– Att föräldraledighet bromsar upp karriären och lönen för många kvinnor är något som vi på förbundet har fått signaler om. Därför valde vi att göra en enkätundersökning till våra medlemmar, säger Sara Lindberg, utredare på Civilekonomerna, i en pressrelease om fackförbundets senaste undersökning.

Civilekonomerna har under januari 2012 undersökt hur kvinnors karriär påverkas vid föräldraledighet. Enligt undersökningen uppger var tredje kvinna utan chefsbefattning att föräldraledigheten har påverkat löneutvecklingen negativt, medan motsvarande siffra för kvinnor som är chefer endast är 16 procent. Resterande 84 procent anser att föräldraledigheten inte påverkat löneutvecklingen alls alternativt att den påverkat lönen och karriären i positiv riktning.

– Det är viktigt att nyansera den allmänna bilden av kvinnligt chefskap. Under våren har vi sett en diskussion om att kvinnliga chefer missgynnas i olika aspekter, både karriär- och lönemässigt. Vår undersökning visar att kvinnor som tar en chefsposition inte alltid nödvändigtvis hamnar i ett sämre läge eller upplever ett negativt bemötande vid föräldraledighet. Tvärtom kan det vara ett smart drag, säger Sara Lindberg.

Beskedet om föräldraledigheten tas emot olika positivt beroende på vilken befattning de har. 84 procent av kvinnorna med chefsbefattning, men utan personalansvar, uppger att beskedet till arbetsgivaren om föräldraledighet togs emot positivt. Bland övriga kvinnor var siffran 59 procent.

Enligt Civilekonomerna kan skillnaderna inte förklaras utifrån längden på föräldraledigheten, då kvinnor i chefsposition har lika lång föräldraledighet som kvinnor utan chefsposition.

Totalt 864 personer deltog i undersökningen, genom proportionellt stratifierat urval för män, kvinnor och arbetsmarknadssektor. Målgruppen för undersökningen var medlemmar som varit föräldralediga en längre sammanhängande period föregående år.


Källa: Civilekonomerna

Fakta

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för civilekonomer och civilekonomstudenter. Förbundet har ca 38 000 medlemmar varav ca 11 600 är studenter.

Civilekonomerna arbetar med frågor som rör medlemmarnas arbetsvillkor, utbildning och yrkesutövning. Genom att vara ett förbund exklusivt för civilekonomer har vi till exempel den bästa lönestatistiken för civilekonomer liksom nätverk och kunskap om utbildningen.