Framgångsrika medarbetare är dubbelt så ofta aktiva sociala nätverkare. Det visar en ny europeisk studie, framtagen av Millward Brown på uppdrag av Google. Studien omfattar synpunkter från 2700 chefer i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Sverige. Syftet var att se hur sociala verktyg används i företag.

Utsikterna för att bli befordad är även större bland frekventa användare av sociala verktyg än bland mindre entusiastiska användare – 86 procent av de som använder sociala medier frekvent uppger att de nyligen blivit befordrade, jämfört med 61 procent av icke-användarna.

Robin Teigland, docent på Handelshögskolan, kommenterar i ett pressmeddelande:

– Forskning har under många år visat att det är de som utvecklar och drar nytta av sina nätverk både inom och utanför arbetsplatsen, som är mer framgångsrika i sina karriärer.

Undersökningen visar även att seniora chefer använder sociala verktyg oftare än juniora chefer, tvärtemot vad många kanske tidigare trott. En tredjedel av de tillfrågade cheferna använder dagligen sociala verktyg som Twitter, Facebook, Google+ och Linkedin för affärsändamål.

I Sverige är skillnaden mellan juniora och seniora chefer mindre. Ungefär lika många juniora som seniora svenska chefer använder sociala verktyg dagligen.

Ökad produktivitet, minskade rese- och telefonkostnader, tidsbesparingar och mindre mejl är några effekter cheferna väntar sig till följd av en ökad användning av sociala verktyg i organisationen. Dessutom tror de seniora chefer som deltagit i studien att användning av sociala verktyg för affärsändamål ökar beslutshastigheten med 26 procent.

Två tredjedelar av de som använder sociala verktyg tror att dessa kommer att spela en betydande roll för företagets tillväxt. Nästan lika många tror att verktygen gjort företaget mer konkurrenskraftigt och över hälften tror att de har hjälpt till att öka försäljningen.

Jämfört med övriga länder är svenskar något mer tveksamma till sociala mediers betydelse för verksamheten.

Liksom i övriga europeiska länder anser svenska chefer att anställda som använder sociala verktyg ökar sina chanser att bli befordade.

Fakta

Undersökningen utfördes av Millward Brown Corporate på uppdrag av Google mellan 24 februari och 14 mars 2012. 2700 chefer deltog i en online-undersökning. Samtliga respondenter arbetade heltid i kontorsbaserade roller och kunde få tillgång till sociala medier i affärssyfte på arbetsplatsen. De valdes ut från organisationer som har minst 50 (om företaget enbart har ett kontor) eller 25 (om organisationen hade flera kontor) anställda.