Att bli skicklig på att ta in hjälp gynnar inte bara dig och ditt företag utan även dina medarbetare och kollegor. Oavsett hur ditt behov ser ut finns vissa gemensamma komponenter när du ska köpa in konsulttjänster.

Här fokuserar jag på de situationer när du behöver anlita konsulter som chefer eller specialister för att upprätthålla tjänster, förstärka eller utveckla din organisation.

1. Identifiera ditt behov.
Fundera över vad som ska göras, när det bör göras och vilka resultat som önskas. Sammantaget ger detta en bild av vilken kompetens du behöver.

2. Anpassa kompetensen efter uppdragets komplexitet och krav.
Ett konsultföretag med expertis inom området kan kostnadsfritt hjälpa dig med infallsvinklar när du identifierar behoven. De kan också se vilka möjligheter till extern hjälp det finns.

Om ett uppdrag är komplext kan det vara bra att ta in en konsult med kapacitet som överstiger det du ser behövs. Då får du en person som snabbt sätter sig in i uppdraget och som kan tillföra nya infallsvinklar och hjälpa till att utveckla arbetet.

På en rutininriktad tjänst med mindre behov av specialistkompetens ska du ta in en person som är på den nivå du kräver, annars finns det risk att personen tröttnar.

3. Välj ett konsultföretag som är starkt inom rätt område.
Ett konsultföretag som är starkt inom rätt område förstår vad du behöver, tar ansvar och borgar för hög kvalitet.

Bäst förutsättningar får du om företaget har många konsulter. Om du av någon anledning vill byta konsult eller utvidga uppdraget så blir det lättare att få hjälp.

Ett starkt konsultföretag kan också bidra med mer know-how och garanterar att konsulterna håller hög kvalitet.

4. Etablera en god relation.
Ju bättre du beskriver din situation för konsultföretaget, desto bättre kan de hjälpa dig. Etablerar du en god relation och behåller den, underlättar du för vidare kontakter och hjälp.

Om du ger konsultföretaget en god känsla för vem du är och hur ni fungerar på företaget kan din kontaktperson matcha konsulter med rätt personlighet med dig och din organisation.

Den dag du själv vill byta jobb kan goda relationer med konsult- och rekryteringsbolag också vara till stor nytta.

5. Välj konsult utifrån kompetens och personlighet.
Det är viktigt att du finner en person som både har rätt kompetens och som du känner att du vill arbeta tillsammans med. Personkemi ska inte underskattas.

6. Rigga startblocken.
Ju mer erfaren konsult du anlitar, desto snabbare kommer hon eller han igång. Att ha allt praktiskt på plats redan innan konsulten kommer sparar tid och pengar. Se till att ha passerkort, inloggningsuppgifter, dator och skrivbord på plats innan konsulten börjar.

7 Var tydlig och kommunicera löpande.
Genom att vara tydlig med dina krav och förväntningar skapar du rätt förutsättningar för att få det du önskar. Ju mer kvalificerad tjänst, desto mer självständigt kan konsulten ofta utföra uppdraget. En konsult som CFO sätter sin agenda mer än en kvalificerad redovisningsekonom.

Oavsett nivå på tjänsten bör dock krav och förväntningar kommuniceras tydligt, både initialt och under uppdragets gång. Ha en öppen dialog om prestationerna i förhållande till dina förväntningar.

Det är också viktigt att löpande kommunicera med konsultföretaget som du anlitar konsulten ifrån. Konsultföretaget är ytterst ansvarigt för de tjänster du köper och en aktiv dialog runt uppdraget skapar förutsättningar för att du ska få den service du eftersträvar.
De kan även erbjuda ytterligare eller andra kompetenser än den person du redan anlitat.

8. Ta till vara på kompetensen.
När du anlitar en konsult för att upprätthålla en tjänst, passa på att ta in kompetens även för att utveckla verksamheten (se även tips 2). Ta tillvara på konsultens kompetens under den tid du anlitar honom eller henne.

Kanske kan ni driva ett projekt som ni annars inte har kompetens till eller inte hinner med? Kanske vill ni kartlägga processer och utveckla dem vidare, eller utvärdera om ni använder era system på ett effektivt sätt?

En erfaren konsult har arbetat i många olika företag både i roller som anställd och som konsult och bär med sig erfarenheter från vad som fungerat och inte fungerat på andra ställen. Be aktivt om input!

Tveka inte att ge en konsult som du har fattat tycke för utökade uppdrag. En person som redan bevisat sig skicklig och som dessutom lärt känna ditt företag kan säkerligen bidra på många ytterligare sätt till att förbättra er verksamhet.

9 Bjud in till gemenskapen.
Konsulter är också människor. Även den som inte är fast anställd trivs bättre och gör ett bättre jobb om hon eller han är en del av gemenskapen.

I vardagen handlar det om att bli medbjuden på lunch, fikapauser och interna informationsmöten. Vid större arrangemang handlar det om att bjuda med konsulten på fester, kick-offer och liknande. Att inkludera någon i gemenskapen kostar lite men ger mycket tillbaka.

Den bästa konsulten är den som trivs både hos sin arbetsgivare och hos sin uppdragsgivare.

10 Anlita en konsult som vill vara konsult.
Välj en person som tycker om att vara konsult och inte har som mål att få anställning hos dig. En sådan person har kort startsträcka och lär sig snabbt, det ingår i konsultrollen. Hon eller han kan också förhålla sig neutral och få saker gjorda även om det är turbulent i verksamheten.

Att anlita en konsult som du sedan kan anställa fungerar generellt bättre för mindre kvalificerade tjänster. De flesta med mer kvalificerade tjänster är inte intresserade av att bli rekryterade på det sättet.

Om du vill kunna anlita konsulten igen, välj helst en konsult som är anställd av konsultföretaget. De är oftast lättare att kunna få hjälp av igen.

11. Anlita en konsult som chef.
Det är naturligtvis bäst om cheferna i en organisation är fast anställda med ett långsiktigt engagemang för verksamheten. Men hellre en inhyrd chef än ingen alls. Om förutsättningarna är tydliga för alla parter fungerar det utmärkt att en konsult har personalansvar.

Slutligen några ord på vägen: Kom ihåg att du i yrkeslivet inte bara mäts och värderas på det du själv gör, utan på det du ser till blir gjort. Du måste inte göra allt själv, även om du är bra på det. Detta blir mer sant ju högre i upp i en organisation du arbetar.

Speciellt i kvalificerade roller är det mycket viktigt att vara bra på att delegera, rekrytera och anlita konsulter när så behövs.

En konsult strävar efter att göra dig som beställare till hjälte. Äran av arbetet går till dig. Det är du som har identifierat behoven och fått arbetet genomfört och det är din karriär som kan få ett lyft.
Tag med dig ett tips eller två nästa gång du vill få mycket gjort. Jag lovar att det gör det lättare för dig som beställare och ger dig medvind i karriären. Lycka till!

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.