Undersökningen genomfördes av Deltek Sverige under juni och juli bland CFO:er och ekonomichefer på svenska företag med en omsättning på mer än 50 miljoner.

Nästan två tredjedelar, 64 procent, av de svarande menar att ett branschanpassat affärssystem skulle kunna hjälpa verksamheten. Av de totalt 91 respondenterna är 27 procent säkra på fördelarna med ett branschanpassat affärssystem.

– Allt färre accepterar att behöva bygga om ett nytt affärssystem, utan det förväntas passa företaget redan från första början. De flesta förstår nu vikten av att ett nytt affärssystem stödjer de existerande processerna i den egna verksamheten, säger Stefan Grahn, vd på Deltek Sverige, i en kommentar.

På frågan om det skulle vara intressant med en molnet-lösning exempelvis i form av Saas, det vill säga software-as-a-service, vid byte av affärssystem är det emellertid endast åtta procent som svarar ”ja”. Majoriteten anger att de inte vet eller att de eventuellt kan tänka sig en sådan lösning.