Det globala affärsinformationsföretaget Naseba, som bland annat organiserar nätverksträffar och möten för seniora medarbetare inom ekonomi och finans världen över, har listat de största utmaningarna för CFO:er i mellanöstern 2012. Många av punkterna är exempel på utmaningar CFO:n möter även globalt.

Här är hela listan.

1. Den globala vågen av instabilitet

Den globala ekonomiska nedstämdheten sprider sig och täcker nu hela regioner, inte bara länder. Många uttrycker oro över den europeiska skuldkrisen och en eventuell kollaps av de framväxande marknaderna.

2. Finansiell oro i USA och eurozonen
USA:s ekonomi är en fortsatt stor källa till oro. Samtidigt har arbetslösheten ökat på många håll och den långsamma tillväxten har stillat konsumenternas efterfrågan. Mellanöstern och Nordafrika är exempel på områden som är mindre exponerade för den globala nedgången än övriga delar av världen, men inte heller dessa områden är immuna mot USA:s och eurozonens problem.

3. Den expanderande CFO-rollen

CFO-rollen växer i takt med att CFO:n får ökat ansvar. Tidsplanering och implementering av strategier blir allt viktigare punkter på CFO:ns agenda.

4. Hitta rätt kompetens

Många CFO:er avstår från att anställa och outsourcar istället eller väljer andra lösningar. De ökade kraven på finansavdelningen i många företag ställer även ökade krav på de kunskaper och den kompetens en blivande anställd måste ha. När en anställning väl blir aktuell är det därför viktigt att företaget hittar rätt person med rätt kompetens.

5. Den ständiga tidsbristen
Att hålla en jämn takt med informationsflödet i olika kommunikationskanaler är en utmaning. Även om CFO:ns roll blivit mer strategisk tillbringar denne mycket tid åt att arbeta operativt.

6. Behovet av informationsutbyte

Det nya ekonomiska landskapet skapar ett ökat behov av informationsutbyte hos CFO:n. Med kontakter världen över och kollegor i andra regioner kan ett ökat informationsutbyte ge nya insikter, perspektiv och lösningar på CFO:ns och verksamhetens utmaningar.