Kaaren Hilsen
Kaaren Hilsen, CFO, Telenor Sverige.

Vad gjorde du innan och vilka tidigare erfarenheter tror du att du kommer ha nytta av i din nya roll?
– Jag var tidigare vd på Telenor i Montenegro och har därigenom en djup förståelse för affären i sin helhet, vilket jag hoppas stärker min roll som CFO. Jag tror att det är viktigt att finansfunktionen på ett företag tillför ett mervärde i sitt stöd till vd och affärsområdeschefer i beslut. Därför är det viktigt att ha en förståelse både för finansiella och affärsmässiga aspekter.

Vad tror du kommer att bli dina största utmaningar?

– Utmaningen som alla operatörer står inför är att kunna möta kundernas ökande behov, ge kunden en bra upplevelse och samtidigt säkerställa en långsiktigt hållbar affärsmodell.

Vad kommer du att fokusera på den närmaste tiden?
– Mitt fokus kommer främst att vara att leverera på den här utmaningen. Därtill kommer jag att fokusera på att vi har den kompetens som krävs för att leverera tillsammans, det vill säga rätt människor med rätt kompetens. När verksamheten anpassas efter hur branschen utvecklas behöver också vi på finansavdelningen se till att ha rätt arbetssätt.

Kommer ni att investera något framöver eller satsar ni på kostnadskontroll?
– Det uteslutar inte det andra. För att bli långsiktigt framgångsrik och växa måste man investera och min övertygelse är att det ska göras, men med kostnadskontroll.

Har du några tips till andra ekonomer som siktar på en CFO-karriär?
– Siktar man på en CFO-karriär är det bra om man kan skaffa sig erfarenhet inom andra områden än bara finans. Att arbeta inom försäljning eller på en marknadsavdelning kommer att stärka dig och din framtida roll som CFO, oavsett vilket företag du väljer att arbeta på längre fram.