När den amerikanske investeraren Carl Icahn valde att twittra om sin investering i Apple i mitten av augusti bidrog hans två tweets till att aktien inom några dagar steg med 11 procent, vilket motsvarar en värdeökning på 43,5 miljarder dollar, ca 300 miljarder svenska kronor.

Icahns miljardtweet är den tredje händelsen inom loppet av 12 månader som tydligt visar att vad som kommuniceras i sociala medier påverkar så väl individuella bolags börsutveckling så som den globala marknaden. En av de första händelserna var i juli 2012 när Reed Hastings, vd på Netflix publicerade ett inlägg på sitt privata Facebook-konto om att bolaget för första gången kommit upp i över 1000 visade timmar. Tidigare i år orsakade ett tweet från ett hackat twitter-konto tillhörande nyhetsbyrån Associated Press, om att president Obama hade blivit utsatt för ett bombattentat, miljardförluster på börsen innan det framkom att det var felaktig information.

Till skillnad från Hastings Facebook-inlägg är det ingen som har ifrågasatt om Icahns twittrande strider mot börsens regelverk eller inte. Istället har de efterföljande diskussionerna fokuserat på den enorma påverkan digitala plattformar som Facebook och Twitter har på den internationella börsmarknaden idag .

Sociala mediers tydliga inflytande på börsen aktualiserar vikten av att veta vad som driver din aktie. Omvärldsbevakning handlar inte längre om att läsa Financial Times och följa Bloomberg. För att förstå bakomliggande orsaker till din akties kursutveckling är det hög tid att kartlägga och följa stora internationella investerares kommunikation i digitala kanaler.

Identifiera bransch- och bolagsspecifika värdedrivare
De allra flesta bolag upplever att de inte har en korrekt värdering av aktien och att man är missförstådd av marknaden. Men första steget till att få en rättvis värdering är att ni noggrant har identifierat de viktigaste drivkrafterna för branschen och ert bolag samt att ni har en investment story där dessa värdedrivare tydligt kommuniceras.

Kartlägg era största investerares och era konkurrenters aktivitet i sociala medier
Utöka er omvärldsbevakning till att kartlägga vilka som är de mest inflytelserika twitteranvändarna i er bransch. Om inte era investerare har en digital närvaro, hur ser det ut för era konkurrenters största ägare? Följ även era konkurrenters kommunikation i sociala medier för att få en tydligare bild av branschen. Förutom att identifiera värdedrivare kan ni hitta potentiella nya investerare som är intresserade av er sektor.

Etablera en egen digital närvaro
Ni kan aldrig friskriva er från ryktesspridning i digitala eller traditionella kanaler. Men det är enklare att upptäcka och bemöta felaktig information i sociala medier om ni själva är aktiva i dessa kanaler. Sedan är exempelvis Twitter och en blogg utmärkta kanaler för att kommunicera er investment story och branschspecifik information som ökar er transparens samt förhoppningsvis även bidrar till en mer rättvis värdering.

Jag har under de senaste fyra åren konstant fått höra att investerare inte använder sociala medier aktivt; Har de en närvaro där är det endast för informationsinsamling och för att lyssna.

Carl Icahns twittrande är för mig ett tydligt bevis på att investerare använder digitala kanaler även för att kommunicera och därför bör du se till att ni som ett börsnoterat bolag finns i samma forum som era ägare.

Om skribenten: Annica Strahner är senior IR-konsult. Tidigare drev hon företaget Sculptor IR. Du når Annica på: annica.strahner@springtime.nu.