Det låter så bra. Och ibland så självklart. Vi vill att alla medarbetare ska ta eget ansvar och våga fatta beslut. Vi vill ha anställda som tar egna initiativ och har företagets bästa för ögonen. Som ser helheten – och sin egen del i den. Vi vill att de ska säga vad de tycker på ett konstruktivt sätt, dela med sig av sina erfarenheter och bidra så mycket de kan. Vi vill också att de ska leva efter och sympatisera med företagets värderingar.

Det vill åtminstone jag. Så hur når man dit?

För det första bör du ha en tydlig uttalad riktning. Det är ju väsentligt mycket enklare att få alla att gå åt samma håll och fatta beslut i samma riktning om riktningen är känd och förankrad. Hos chefer på alla nivåer och hos alla medarbetare.

För det andra måste företaget ha tydliga värderingar som alla medarbetare känner till och förstår innebörden av. Värderingar som fungerar som ett ramverk för allt vi gör och som tar emot oss när vi håller på att trampa snett.

Värderingarna måste styra oss redan när vi rekryterar. Det kan innebära att du måste tacka nej till en mycket kompetent person därför att personen inte sympatiserar med era värderingar och därmed inte passar in i er kultur.

Värderingarna ska också styra hur vi premierar i företaget. Det är lätt att hålla fast vid och premiera en medarbetare som presterar bra men har fel attityd i förhållande till era värderingar. Men hur påverkar det din organisation på sikt om anställda med fel attityd uppmuntras? Andra kommer att vilja efterlikna den personen och det kommer successivt att föra er i en annan riktning än den ni önskar.

För det tredje måste du börja med dig själv. Du vet, som de säger på flyget: ”sätt på dig syrgasmasken själv, innan du hjälper dina barn.” Du måste kunna andas och må bra själv för att kunna vara en tillgång för andra. Det gäller även i arbetslivet. Låt oss kalla det syrgasmetoden!

Vad behöver du då för att må bra? Kanske behöver du se till att få vardagsmotion och hinna träna några gånger i veckan? Kanske är det något annat du verkligen behöver. Det är värt att tänka till – du måste se till att du håller länge. Se till att prioritera bland familjens aktiviteter så att också dina behov får plats. Och ta hjälp utifrån och/eller fördela hemarbetet. Den som vill ta ansvar samt ha tid för kreativitet och inspiration kan inte vara överbelastad varje minut av dygnet.

Slutligen, det är till stor del medarbetarnas ansvar att allt fungerar, värderingarna efterlevs och relationerna externt och internt är goda. Många företag med svensk företagskultur bygger på medarbetaransvaret. Viktiga frågeställningar måste lösas där de dyker upp. Medarbetarna måste hjälpa och stötta varandra – och sin chef. Det är en konsekvens av vårt arbetssätt och vårt sätt att organisera oss.

Nu låter detta sannolikt hyfsat klokt ja, kanske rentav självklart. Men även det självklara ska göras och det är inte säkert att allt blir rätt. Jag har själv gjort misstag. Det blir fel ibland, acceptera det, lär dig av det och gå vidare! Minns bara, att om du gör mer rätt än fel, så kommer du oftast framåt.

Avslutande ord
Och så en reflektion som avslutning: I dag är det en självklarhet att vi ska trivas på jobbet och älska den vi lever med. Men för bara hundra år sedan var det inte alls så. Då hade de flesta ett jobb bara för att överleva och många valde partner av praktiska skäl. Det påminde författaren och inspiratören Olof Röhlander om vid ett föredrag nyligen och det ger perspektiv på våra liv i dag och de förväntningar vi har, tycker jag.

Om skribenten: Jag är en vän av dialog, samtal mellan människor. Jag har blivit ombedd att skriva krönikor runt karriärrådgivning i CFOworld. En krönika är ingen dialog, men den utvecklas av dialogen. Om du får någon tanke efter att ha läst denna krönika eller har andra tankar runt karriär för kvalificerade ekonomer och har någon minut över, skicka mig gärna din tanke. Ju mer respons jag får, desto mer mångfacetterat kommer jag att kunna kommunicera runt karriär för ansvariga inom ekonomiområdet.