Får du använda jobbtelefonen privat eller inte? Många är osäkra på vilka regler som gäller. Därför har Skatteverket under sommaren gått ut med ett förtydligande kring vad som gäller.

Som regel ska alla förmåner den anställde får beskattas. Arbetsgivaren är skyldig att beräkna förmånsvärdet och värdet ska sedan redovisas på lönebeskedet och förmånsbeskattas. Det som ska beskattas är marknadsvärdet av tjänsterna, i det här fallet marknadsvärdet för vad ett motsvarande mobilabonnemang skulle varit om den anställde haft det privat.

När det gäller användning av mobiltelefoner kan det emellertid vara svårt att dra en gräns mellan arbetstid och fritid då arbetet kan pågå även efter normal arbetstid. I vissa fall kan det till och med vara en fördel för arbetsgivaren att den anställde är tillgänglig och kan svara på jobbärenden på fritiden.

Har arbetsgivaren abonnemanget mot en fast avgift där fria samtal och sms ingår är det skattefritt att använda mobiltelefonen privat, så länge samtalen sker på arbetsplatsen. Det går även bra att använda telefonen utanför arbetsplatsen under förutsättning att det är ”av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter” att den anställde har tillgång till telefonen utanför arbetsplatsen.

Om det inte är av väsentlig betydelse för att utföra jobbet men den anställda ändå tar med mobiltelefonen hem och arbetsgivaren tillåter privat bruk av den hemma så är det en förmån som ska beskattas.

– För att undvika förmånsskatt i sådana fall måste arbetsgivaren ha dokumenterat att utrustningen inte får användas för privat bruk utanför arbetslokalen, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Många företag vill ändå vara på den säkra sidan gentemot Skatteverket. En vanlig metod bland arbetsgivare för att kunna särskilja privata samtal från jobbsamtal är att ha prefix som särskiljer den privata mobilanvändningen. Men Hans G Larsson som informationsansvarig på Telia menar att prefix-metoden ändå inte fungerar till hundra procent.

– Det är tekniskt omöjligt att särskilja privat sms-användning med prefix, säger Hans G Larsson till Dagens Nyheter.

De som är oroliga över att hamna i klistret på grund att de ringt privata samtal och skickat privata sms på jobbtelefonen kan ändå vara lugna. Pia Blank Thörnroos menar att samhället inte ska lägga kontrollresurser på detta.

– Vi kommer satsa på information snarare än kontroll. Och i första hand är det arbetsgivarens ansvar att hålla reda på vad som gäller, säger Pia Blank Thörnroos till Dagens Nyheter.