Under en lång och stressig arbetsdag är det lätt att glömma bort att ta pauser i arbetet. Men enligt experten Bosse Angelöw, författare till boken Effektiv tidshantering, är det otroligt viktigt att avsätta tid för återhämtning mellan arbetsuppgifter.
- Det spelar ingen roll hur bra din att-göra-lista är, om du inte har energi och lust är listan meningslös, säger Bosse.

Bosse menar att det dels är upp till ledningen att se till att de anställda inte är under för mycket press, genom att respektera de anställdas fritid och till exempel låta bli att mejla ut uppgifter utanför arbetstid. Som anställd måste man även se till att ta små pauser under arbetsdagen, något som Bosse menar är speciellt ovant i Sverige i och med den höga arbetsmoralen och motviljan att dra sig undan från sina arbetsuppgifter.
- Återhämtningen är faktiskt ett jätteviktigt arbetsmoment. Vi behöver inse att det mest produktiva är att varva aktiviteter med återhämtning. Varje arbetsplats behöver lägga upp arbetsdagarna så att det hela tiden finns en bra balans mellan arbetsinsatser och återhämtningspauser, säger Bosse.

Källa: Ingenjörskarriär