Rapporten ”CEO Survey: Private companies” från PwC bygger på intervjuer med 711 vd:ar i 77 länder. Syftet är att kartlägga hur företagsledarna ser på utmaningar i omvärlden såväl som i den egna verksamheten.

I rapporten kan man bland annat läsa detta:

1. Företagsledare i privata företag är optimistiska: de ser visserligen fler risker när det gäller affärsklimatet, men större potential att öka lönsamheten.

2. Nästan 60 procent av företagsledarna anser att hoten mot vinsttillväxten är större nu än för tre år sedan, men ändå anser ungefär lika många att tillväxtmöjligheterna är större än tidigare.

3. Företagsledarna har en mängd olika problem att tampas med. Det finns tecken på att företagsledarna börjar inse att de oerhörda omvandlingar som präglar vår tid, kommer att medföra lika många möjligheter som risker.

4. De privata företag som väljer att bara traska vidare i gamla hjulspår trots att den globala ekonomin fortsätter att föra med sig stora utmaningar, kommer att få ett klart sämre läge.

5. Över hälften av de intervjuade företagsledarna förväntar sig att deras företag i allt högre grad ska ta sig in på och konkurrera på nya områden, och en knapp tredjedel säger att de har gett sig in i en ny bransch under de senaste tre åren.

Ladda ner rapporten här