Som konsult, forskare och talare får jag inblick i otaliga organisationer och verksamheter. Jag möter dagligdags C-nivå-personer, och många andra för den delen, som undrar ”vad jag tror om framtiden” på vitt skilda områden.

Många suktar efter att få en glimt av vad som komma skall, trots att vi – innerst inne - vet att ingen i dag levande människa med säkerhet kan veta. Det vi istället ofta gör, eftersom vi inte vet, är att extrapolera på det som varit.

Vi gör det vi kan och förlänger pilen – som förhoppningsvis växer snett uppåt åt höger – i den senaste powerpoint-presentationen. Men historien har gång efter annan lärt oss att av historien lär vi oss ingenting och att framtiden inte kommer bli vad den en gång har varit.

Men det är i framtiden som ”det ska hända”, i en djungel av risk och osäkerhet, i en djungel av sånt som vi inte gillar. Bara orden risk och osäkerhet får de flesta av oss att stanna upp, och inte sällan ta ett eller ett par steg tillbaka.

Vi skriver i vår bok Beslutspyramiden:

Något som vi människor i alla tider har eftersökt är trygghet. Förmågan att se in i framtiden, att se runt hörnet, att se bortom horisonten, har alltid lockat. Alla vill vi veta hur det ska bli ”sen”, för vi vill verkligen till varje pris undvika osäkerhet i alla dess former.

Det enda vi i dag kan vara riktigt säkra på är dock att osäkerheten har kommit för att stanna och att sen inte kommer att bli som förr. Framtiden kommer snabbare till oss än någonsin tidigare, faktum är att den redan är här. Dessutom är den full av osäkerhet, full av risker och som många upplever det: full av kaos.

Situationerna vi upplever är så olika, informationen vi får så omfattande och riskerna så svåra att förutspå och undvika – svårare än någonsin då det osannolika tenderar att inträffa osannolikt ofta. I tider som dessa krävs det handling, annars sveps vi iväg åt fel håll. Bakåt.

Det krävs mer än någonsin att vi förmår att agera och att fatta beslut. Först då kan vi skapa trygghet och hantera risk och osäkerhet.

Vi skapar trygghet genom att se möjligheter där andra ser problem – att fatta beslut när andra inte vågar – även fast vi själva inte heller är riktigt säkra. Trygghet genom handling.

Att vi på senare tid allt oftare har fått i uppdrag att hjälpa företag att lyfta blicken mot det som komma skall och hjälpa till med att rusta verksamheter för att möta framtida krav, utmaningar och möjligheter är inte konstigt. Det ligger milt uttryckt i tiden, alla vill vi veta hur framtiden ser ut eller i vart fall få hjälp med att navigera in i det okända.

De flesta som jobbar med dessa bitar har idag en gedigen utbildning. Kruxet är bara att alla har läst samma böcker, alla har gått samma kurser, alla lärt sig mer eller mindre samma saker. Alla lär sig att tänka likadant, alla har lärt sig att ”tänka rätt”.

Den slutgiltiga skolningen får man sedan på företaget där man snabbt anammar normer och regler för ”hur man ska göra för att man alltid har gjort så”, man lär sig kulturen. Mycket går att köpa för pengar, men just kulturen måste man bygga själv och det är viktigt att förstå vilken kultur man har och vilken kultur som gynnar färden in i framtiden.

På det stora hela är våra organisationer fulla med rätt ”smartiga typer” i så motto att de är välutbildade och lärt sig ”walk the walk and talk the talk”. Men det räcker inte, vi kan nämligen inte läsa oss till eller tänka oss in i framtiden, om så var fallet så skulle framtiden vara löst och all form av osäkerhet skulle lysa med sin frånvaro.

Jag brukar säga att det är en hårfin skillnad mellan ett rörligt och rörigt intellekt. Är heller inte helt säker på att jag vet vad skillnaden är. Intressant är dock att Einstein lär ha sagt att ”A true sign of intelligence is not knowledge but imagination.”

Jag är säker på att vi kommer framtiden närmare om vi inte är lika statiska i vårt förhållningssätt till att tänka, göra och agera. Och på alldeles för många företag är regel nummer ett; gör inte fel. Glöm aldrig bort att om vi inte vågar göra fel, så kan vi inte heller göra rätt.

I boken Weird Ideas That Work kan man läsa att Steve Ross, när man startade MTV, sparkade folk om de inte gjorde misstag. Detta för att bryta mönster som människor normalt följer.

Vi måste skapa ett ”okej att göra fel”-klimat, vi måste få människor att känna sig trygga i vilka de är och vad de kan. Vi måste skapa en miljö där människor vågar blotta sig, kasta ur sig sina tokigaste idéer – den typen av idéer som många gånger visar sig vara de allra bästa. Vi måste få människor att våga vara sig själva. Man är aldrig så stark så som då, när man är sig själv.

När alla tycker att en idé är riktigt bra så är den i regel redan för gammal och intet nytt. När alla istället skrattar och undrar ”var har du fått det där ifrån?!?” så är man många gånger något riktigt bra på spåret.

Det spelar ingen roll hur livlig fantasi vi har om inte ledarskapet uppmuntrar att de anställda tänker och agerar oortodoxt, det spelar ingen roll hur goda idéer som frodas om inte organisationsstrukturen är snabbfotad nog för att kunna ställa om när förutsättningarna markant förändras och det spelar ingen roll hur smarta anställda vi har om alla tänker likadant.

Belöningsmodellerna är andra parametrar som i många läger är felkalibrerade. Mer pengar i kuvertet får till exempel inte människor att lösa komplexa problem effektivare, utan oftast tvärtom. Mer pengar får bara människor att prestera bättre om arbetsuppgifterna är tydliga och avgränsade, vilket allt mindre ofta kommer vara fallet i framtiden.

Enklare uppgifter kan idag snabbare utföras av datorer.

Någon kanske tror att jag, min vana trogen, kommer att peka på att ett klokt och effektivt beslutsfattande är lösningen på allt detta. Och visst, det är en viktig komponent, men långt ifrån allt.

Otaliga är de ”maturity tests” som används för att mäta till exempel företags it-mognad. Lika viktigt, eller rättare sagt ännu viktigare, är det att förstå hur redo (moget) företaget är för framtiden, det vill säga hur ser de individuella-, organisatoriska- och affärsmässiga förutsättningarna ut? Har vi rätt personal, hur hanterar vi risk och har vi ett ledarskap som är anpassat för att hantera morgondagens utmaningar och anställda på bästa sätt?

Det här är sex huvudområden som bör mätas när man ska säkerställa hur redo företag är för framtiden;

  • Ledarskap – vilka krav ställs på det framtida ledarskapet när komplexiteten ökar lavinartat i såväl företag och organisationer som i samhället i stort?
  • ”The Human Element” – anställer man rätt personer och har man nödvändig mix av ”thinkers and doers” och hur motiverar man dem?
  • Kultur – gynnar den befintliga kulturen ett arbetssätt som är nödvändigt i en snabbt föränderlig värld?
  • Innovation & förändring – jobbar man aktivt med förändring och att tänka nytt och ta fram nya tjänster och produkter?
  • Risk management – har man koll på riskerna, hur hanterar man osäkerhet och törs man agera fast man inte är helt säker?
  • Beslutsfattande – går det snabbt nog, har man processerna på plats och vågar man agera även när man inte har ”all fakta” i sin hand?

Förändringstakten kommer aldrig att vara så låg som nu och osäkerheten kommer öka än mer, det är viktigare än någonsin att tänka efter före, vilka är företagets starka respektive svaga sidor i färden mot framtiden – och hur kan man göra det bättre?

Framtiden är här i morgon – är ni redo?