Att fatta beslut tar en hel del av vår tid varje dag, men det finns enkla metoder för att effektivisera mycket av beslutsfattandet. Det menar i alla fall Peter Bregman, vd för amerikanska Bregman Partners som håller ledarskapsutbildningar, i ett inlägg i Harvard Business Review.

Hans metod går ut på att följa tre enkla regler varje gång du ställs inför ett val.

  1. Skapa vanor. En hel del beslut är egentligen rutinmässiga och om du skapar en vana att alltid göra samma val i specifika situationer behöver du inte ägna någon tid alls på att fundera på vad det bästa valet är.
 
  1. Använd om/så-metoden. Genom att i förväg tänka i banorna att ”om det här händer så är min reaktion den här” går det att ytterligare effektivisera beslutsfattandet. Ett enkelt exempel Peter Bregman tar upp är att om någon avbryter honom en gång låter han det vara, men om det händer två gånger så protesterar han.
 
  1. Tidsbegränsade beslut. Om du har alla beslutsunderlag du behöver och ändå inte kan välja mellan olika alternativ lönar det sig förmodligen inte att ägna mycket mer tid åt att komma fram till ett beslut. Bestäm dig istället för att du måste fatta ett beslut inom en viss, inte särskilt lång tid, och tvinga dig sedan att verkligen göra ett val inom den tiden och hålla fast vid det.