När de som arbetar med ekonomi och redovisning ser sig om efter ett nytt arbete så ligger möjligheten att lära sig något nytt högt upp på önskelistan över vad de vill ha ut av det nya jobbet. Det tyder i alla fall en undersökning som det amerikanska bemanningsföretaget Robert Half har genomfört.

Av de 2 500 ekonomer som svarade på en webbenkät uppgav 64 procent att just möjligheten att få ny kompetens var mycket viktigt när de utvärderade ett nytt jobb. De som precis skulle börja sin karriär var förståeligt nog mest intresserade och där svarade 81 procent att det var mycket viktigt. Men även på högsta chefsnivå tyckte 55 procent att utvecklingsmöjligheterna var det som de lade störst vikt vid.

Samtidigt var 50 procent av de tillfrågade oroliga för att de inte skulle kunna hålla sig à jour med utvecklingen inom det egna yrket inom tre till fem år. Många verkar alltså vara intresserade av att byta jobb om de får möjlighet att utveckla sina kunskaper på den nya arbetsplatsen.