Att outsourca företagets ekonomiprocesser verkar vara en tydlig trend idag. Det tyder i alla fall en undersökning från Deloitte på. Jämfört med 2010 har outsourcingen ökar med runt 400 procent bland storföretag i Sverige och de övriga nordiska länderna och det finns inga tecken på att det ska avta.

Den viktigaste anledningen till outsourcing är att sänka kostnaderna, 86 procent av företagen i undersökningen angav det som en viktig orsak. Men även möjlighet att kunna utnyttja outsourcing-partnerns kunskap om best practice lockar företagen och 49 procent sa att det var en viktig faktor för att använda outsourcing.

När det gäller vilka processer som outsourcas är det vanligaste lösningar för beställning-till-betalning, P2P. 96 procent av de företag som använde outsourcing hade P2P bland de tjänster de köpte.

Det är dock inte helt problemfritt att outsourca ekonomiprocesser. Nästan vart fjärde outsourcingavtal måste omformas eftersom kunderna inte är nöjda med kvaliteten och kostnadseffektiviteten i tjänsten de köper.

- Man kan säga att outsourcing är en läroprocess. Företagen jobbar kontinuerligt med att utveckla sina outsourcing-modeller. En utmaning är att identifiera vad man ska hantera själv och vad man ska lägga ut till en tredje part. Det är en löpande process där outsourcing anpassas kontinuerligt för att stödja företagets affärsverksamhet, säger Susan Merkell, director på Deloitte.

Överlag verkar emellertid de företag som redan använder outsourcing nöjda med det. 70 procent av dessa är nämligen öppna för att öka omfattningen av ekonomi-outsourcingen eller bredda den till andra verksamhetsområden.