27 procent av företagen i Sverige har blivit utsatta för någon typ av ekonomisk oegentlighet de senaste åren visar en undersökning från PWC: I undersökningen, Global Economic Crime Survey, har PWC frågat företag i hela världen hur ekonomisk brottslighet påverkar dem och Sverige ligger ändå förhållandevis bra till.

I snitt så har 36 procent av företagen i världen drabbats av ekonomisk brottslighet. Värst utsatta är företagen i Afrika för där ligger siffran på 57 procent. Västeuropa ligger också illa till med en siffra på 40 procent. Lägst ligger Mellanöstern med 25 procent.

Mörkertalet kan dock vara stort. En tiondel av fallen upptäcktes av ren slump och i Sverige var det 18 procent av de svarande som uppgav att de inte visste om de drabbats eller inte. Det kan också finnas en ovilja att rapportera ekonomiska brott eller ens diskutera frågan.

Den vanligaste typen av ekonomiska brott som svenska företag utsätts för är förskingring och trolöshetsbrott. 61 procent av oegentligheterna var av den typen. It-relaterad brottslighet kom på andra plats med 48 procent och den brottstypen har ökat mest under perioden.

Ser vi på vem brottslingen är så är den typiska förövaren en chef på låg- eller mellannivå i det egna företaget. Personen är 31-50 år, har universitets- eller högskoleexamen och har arbetat i organisationen längre än tre år.

Att just de ligger särskilt mycket i riskzonen förklarar PWC så här:

”Vi ser att många mellanchefer begår ekonomiska oegentligheter eftersom de har tillräcklig insyn i organisationen, kunskap om rutiner och system, en position att övertala och övertyga medarbetare samt att de i större utsträckning än andra anställda känner sig orättvist behandlade och därigenom kan rättfärdiga sin handling”