DI och Ipsos har frågat näringslivschefer som ordförande, VD, CFO och marknadschefer i Sverige hur de ser på digitaliseringen och cheferna är överlag positiva. 76 procent såg digitaliseringen som en möjlighet för företaget medan bara tre procent såg den som ett hot.

Allra mest positiva var chefer på företag inom information och kommunikation. Där sa hela 95 procent att digitalisering var en möjlighet för deras företag. Minst entusiastiska var företrädarna för tillverkningsindustrin, men även där såg 65 procent möjligheter med digitalisering.

Med den positiva synen kan det därför verka lite förvånande att 42 procent av de tillfrågade företagen inte har en tydlig strategi för att dra nytta av digitalisering medan sju procent inte visste om de har det.

De främsta anledningarna till det är att företagen inte ser något behov av en sådan strategi (28 procent) och att det strategiarbetet har låg prioritet (24 procent). 51 procent av de som svarade ansåg att de inte behövdes några större förändringar i deras nuvarande strategi för att anpassa verksamheten till ökad digitalisering.

När DI/Ipsos frågade företagen som inte hade en tydlig strategi varför de saknade det fick de bland annat svaren att det var för otydligt vart marknaden var på väg och att företagen ville avvakta utvecklingen. Men det fanns också de som tog digitaliseringen med jämnmod. Som företaget som svarade att ”det dröjer nog 10-15 år innan det finns robotar som målar”.