Unionen har gått igenom närmare 1 800 prognoser för 247 svenska börsbolag och slutsatsen blir att tillväxten kommer att bromsa in i år. Resultaten sammanfattas i Bolagsindikatorn och den pekar på att tillväxttakten som låg på sju procent i fjol kommer att sjunka till två procent i år.

- Totalt sett utvecklades de svenska börsbolagen positivt under 2015, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Även för i år väntas tillväxten bli positiv men dämpad. Avmattningen förklaras framför allt av den ökade osäkerheten om den internationella konjunkturen, säger Unionens chefsekonom Lars Jagrén.

Rörelsemarginalen verkar dock ligga kvar på ungefär samma nivå. Under 2015 låg den på 11,4 procent och i år räknar Unionen med att den ska sjunka marginellt till 11,2 procent.

- Lönsamheten i börsbolagen ligger fortfarande lägre än de år som närmast föregick finanskrisen. Detta ska dock ses i ljuset av att avkastningen på alternativa riskfria placeringar under samma period sjunkit kraftigt. 2015 var differensen mellan börsbolagens rörelsemarginal och den 10-åriga statsobligationsräntan 10,7 procentenheter, vilket var större än under högkonjunkturåren 2006-2007, säger Lars Jagrén.

Ser vi på de olika sektorerna i näringslivet sjunker marginalerna i tjänstesektorn snabbare än inom tillverkningsindustrin, vilket har med konkurrenssituationen att göra.

- Utvecklingen i tjänstesektorn påverkas totalt sett av en stigande internationell konkurrens inom handeln, säger Lars Jagrén.