Vad är det viktigaste att tänka på när du ska hålla ett anförande eller en presentation? Det var frågan som ett team med dataanalytiker på amerikanska kommunikationsfirman Quantified Communications ville ta reda på när de använde sina datamodeller för att analysera 100 000 presentationer som hållits av företagsledare, politiker och andra talare.

Forskningen visar bland annat att en bra presentation kan ha direkt ekonomiskt värde. Forskarna kom nämligen fram till att vilka ord du väljer när du presenterar företagets senaste resultat för marknaden kan påverka börskursen med upp till 2,5 procent. Så det kan vara värt att ta lite tid att fila lite extra på dina formuleringar och lyssna på inspelningar av dig själv när du håller presentationen för att bli en så effektiv kommunikatör som möjligt.

Forskarnas resultat i övrigt sammanfattas i en artikel på Stanford Business Schools webbplats och det är framför allt fyra områden som är viktiga att tänka på om du vill nå fram till åhörarna.

  • Välj dina ord. Det är viktigt att anpassa de ord du använder efter vilka åhörarna är. Använd inte branschjargong om du inte är säker på att alla förstår den. Var tydlig och undvik fraser som ”tror jag” och ”på ett ungefär”. Plocka bort ord som inte tillför något och använd inte långa och krångliga meningar som det är svårt för åhörarna att reda ut.
 
  • Röstkontroll. Fantastiska data och fakta kan enkelt förvinna i ett monotont mumlande om inte talaren tänker på att använda rösten som ett instrument. Genom att växla mellan att prata fort., långsamt, högt och lågt under anförandets gång går det att få liv i ditt anförande. Forskarna kom fram till att även en så liten förändring som tio procent i ljudstyrka eller hastighet kan ha stor påverkan på hur uppmärksamt åhörarna lyssnar.
 
  • Kroppsspråk. Hur du står, vilka gester du använder och om du skapar ögonkontakt med åhörarna kan påverka hur förtroendeingivande du verkar. De gamla råden om att stå rak i ryggen och inte stirra ner i backen, eller på din dator, gäller fortfarande.
  • Var engagerande. Quantified Communications forskning visar att talare som verkar autentiska och engagerade i det de pratar om upplevs som 1,3 gånger så trovärdiga som en genomsnittlig föredragshållare. Tänk på varför det du berättar är intressant för åhörarna, fokusera på det som du själv tycker är det mest intressanta med ämnet och försök få fram den passionen till åhörarna. Rabbla inte bara upp fakta utan förankra dem i en berättelse.