Tidigare i veckan presenterade regeringen sin ekonomiska vårproposition och som förväntat var det inga större nyheter utan de flesta förslag var kända sedan tidigare. En del av de lagda förslagen är tänkta att börja gälla från 1 augusti och en del från 1 januari 2017.

PWCs Fredrik Jonsson, som är specialiserad på punktskatter, har i ett blogginlägg listat de miljö- och punktskatter som omfattas av förslagen och här hittar vi bland annat följande:

  • Avdrag för klimatkompensation genom utsläppsrätter. Regeringens förslag innebär en avdragsrätt för företag samt enskilda näringsidkare, dock inte privatpersoner, som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter. Avdraget avser kostnaden för utsläppsrätter som tas bort från handelssystemet för att klimatkompensera för växthusgaser som har släppts ut i den egna verksamheten.
 
  • Lika beskattning av dieselbränsle i båtar och arbetsmaskiner inom vattenbruk, skogsbruk och jordbruk. För närvarande beskattas diesel som används i skepp och båtar högre än diesel som används i arbetsmaskiner. Regeringens förslag innebär att diesel som används i skepp och båtar i yrkesmässig jordbruks- skogsbruks- och vattenbruksverksamhet ska beskattas på samma sätt som diesel som används i arbetsmaskiner inom nämnda sektorer. Skattebefrielsen föreslås uppgå till 1430 kronor per kubikmeter.
 
  • Förslag om sänkt reklamskatt. Regeringen föreslår att ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten ska tas genom att skatten ska sänkas med motsvarande 20 miljoner kronor från och med den 1 januari 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor från och med den 1 januari 2019.

En komplett lista över skatteförslagen hittar ni här på Regeringskansliets webbplats.

I en kommentar till vårpropositionen i stort skriver en av PWCs skatteexperter, Hans Peter Larsson följande. ”Den tydligaste principiella trenden nu är den fortsatta höjningen av skatten på arbete. I en kommentar sade finansministern att skattehöjningar på sammantaget kring 5 miljarder därtill kommer att införas successivt under 2017 och framöver. Under 2016 har skatterna sammantaget höjts med 45 miljarder kronor. Dessa höjningar bildar nu en trend.”